"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-02-19

Nominera till Lärarhögskolans pedagogiska pris 2014

NYHET Lärarhögskolans pedagogiska pris delas ut vid universitetets vårpromotion den 24 maj 2014. Både studenter och anställda liksom medverkande skolor i exempelvis verksamhetsförlagd utbildning, inbjuds att lämna förslag till pristagare.

Syftet med priset är att uppmuntra lärare som gör särskilt goda insatser i utbildningar inom Lärarhögskolans ansvarsområde. Priset kan tilldelas en enskild lärare eller en grupp av lärare. Priset kan också tilldelas lärare verksamma inom verksamhetsförlagd utbildning/praktik.

Förslaget ska vara väl motiverat och innehålla en argumentation om varför läraren/lärarlaget skall få utmärkelsen. Motiveringen ska omfatta minst en halv A4 och får gärna innehålla konkreta exempel. Alla lärarkategorier kan komma i fråga; även doktorander som utför undervisning.

En bedömningskommitté bestående av tre lärarrepresentanter och en studentrepresentant kommer att utse pristagare. Bedömningskommittén kommer att utgå från lärarens/lärarnas pedagogiska förmåga som den visas i:

  • undervisningsinsatser och mötet med studerande,
  • arbetet bland kollegor,
  • pedagogiskt utvecklingsarbete inom Lärarhögskolans område.

Motiverade förslag ska vara Annika Kjellsson-Lind, Lärarhögskolans kansli tillhanda senast måndag den 17 mars 2014.

Prissumman är 25 000 kronor. Priset är i vissa fall beskattningsbart beroende på vad prissumman används till för ändamål. Om det tas ut i form av kontanter kommer ett avdrag på 30 % att göras. Beslut om pristagare kan inte överklagas.

För LärarhögskolanMaria Löfgren
Rektor

Redaktör: Marie Oskarsson