"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-03-15

Nominera till Lärarhögskolans pedagogiska pris 2021

NYHET Nu kan du nominera lärare som du tycker har gjort en särskilt god insats i en utbildning inom Lärarhögskolan. Både studenter och anställda liksom medverkande skolor i exempelvis verksamhetsförlagd utbildning, inbjuds att lämna förslag till pristagare.

Syftet med priset är att uppmuntra lärare som gör särskilt goda insatser i utbildningar inom Lärarhögskolans ansvarsområde. Priset kan tilldelas en enskild lärare eller en grupp av lärare. Priset kan också tilldelas lärare verksamma inom verksamhetsförlagd utbildning/praktik.

Förslaget ska vara väl motiverat och innehålla en argumentation om varför läraren/lärarlaget skall få utmärkelsen. Motiveringen ska omfatta minst en halv A4 och får gärna innehålla konkreta exempel. Alla lärarkategorier kan komma i fråga; även doktorander som utför undervisning.

En bedömningskommitté bestående av biträdande föreståndare, en utbildningsledare, föregående års pristagare och en studentrepresentant kommer att utse pristagare. Bedömningskommittén kommer att utgå från lärarens/lärarnas pedagogiska förmåga som den visas i:

• undervisningsinsatser och mötet med studerande,
• arbetet bland kollegor,
• pedagogiskt utvecklingsarbete inom Lärarhögskolans område.

Motiverade förslag ska vara Lärarhögskolans kansli tillhanda:
marie.oskarsson@umu.se senast 1 maj 2021.

Prissumman är 30 000 kronor. Om det tas ut i form av ett arvode/lön kommer ett skatteavdrag på 30% att göras. Beslut om pristagare kan inte överklagas.

Lärarhögskolans pedagogiska pris delas ut vid universitetets vårpromotion i februari 2022.

Välkommen med din nominering!