"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-12-06

Nominera till Lärarhögskolans pedagogiska pris 2022

NYHET Nu kan du nominera lärare som du tycker har gjort en särskilt god insats i en utbildning inom Lärarhögskolan. Både studenter och anställda liksom medverkande skolor i exempelvis verksamhetsförlagd utbildning, inbjuds att lämna förslag till pristagare.

Text: Marie Oskarsson

Syftet med priset är att uppmuntra lärare som gör särskilt goda insatser i utbildningar inom Lärarhögskolans ansvarsområde. Priset kan tilldelas en enskild lärare eller en grupp av lärare. Priset kan också tilldelas lärare verksamma inom verksamhetsförlagd utbildning/praktik.

Förslaget ska vara väl motiverat och innehålla en argumentation om varför läraren/lärarlaget skall få utmärkelsen. Motiveringen ska omfatta minst en halv A4 och får gärna innehålla konkreta exempel. Alla lärarkategorier kan komma i fråga; även doktorander som utför undervisning.

En bedömningskommitté bestående av biträdande föreståndare för utbildning, en utbildningsledare, föregående års pristagare och en studentrepresentant kommer att utse pristagare. Bedömningskommittén kommer att utgå från lärarens/lärarnas pedagogiska förmåga som den visas i:

• undervisningsinsatser och mötet med studerande,
• arbetet bland kollegor,
• pedagogiskt utvecklingsarbete inom Lärarhögskolans område.

Motiverade förslag ska vara Lärarhögskolans kansli tillhanda:
marie.oskarsson@umu.se senast 26 januari.

Prissumman är 30 000 kronor. Om det tas ut i form av ett arvode/lön kommer ett skatteavdrag på 30 % att göras. Beslut om pristagare kan inte överklagas.

Prisutdelning sker, om möjligt med hänsyn till coronapandemin, vid universitetets vårpromotion.

Välkommen med din nominering!

Lars-Erik Lauritz, föreståndare Lärarhögskolan