"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-26

Nominera till pedagogiskt pris

NYHET Handelshögskolan utlyser härmed ett pedagogiskt pris i form av ett resestipendium att användas för konferensdeltagande, studiebesök eller motsvarande. Årets prissumma är 20 000kr (brutto) och tilldelas enskild lärare.

Syftet med priset är att uppmuntra våra lärare som gör goda pedagogiska insatser i grundutbildningen samt att stimulera pedagogisk utveckling vid Handelshögskolan.

Anställda och studerande vid Handelshögskolan (såväl vid program som kurs) inbjuds lämna förslag till pristagare.

Bedömningskommittén består av rektor, studierektorerna med ansvar för grundutbildningen vid Handelshögskolan samt tre studeranderepresentanter, varav två från studentföreningen HHUS och en från SAMSEK. Bedömningen kommer att utgå ifrån lärarens pedagogiska förmåga som den visas i

  • mötet med studenterna och/eller,
  • arbetet bland kollegor och/eller,
  • utvecklandet av kurser och läromedel.

Nominering med motivering sker online senast 2015-04-20.

Nomineringsformulär

Priset utdelas i samband med diplomeringen den 5 juni 2015.