"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-08-21

Nominering av kandidater till pris i idrottsvetenskap 2012

NYHET Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF) delar ut Pris i Idrottsvetenskap 2012. SCIF ger ut två pris för högkvalitativ forskning som bedöms vara av stort värde för svensk idrott. Stora priset går till en erfaren forskare, som erhåller 100.000 kronor och lilla priset till en yngre forskare, som erhåller 50.000 kronor.

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF) bildades 1897 och var landets första centrala idrottsorganisation. Föreningen är självfinansierande och får alltså inga statliga eller andra bidrag.

Föreningen satsar den del av sina resurser den kan avvara på ett antal olika områden, förutom forskningsverksamheten också som stöd till sina tennishallar (varav en är byggnadsminnesmärke), skolidrott, förbundsidrott, ledarinsatser, idrottshistoria och idrottsmuseiverksamhet samt föreningens årsbok, Blå Boken. Föreningen administreras i stort helt på ideell basis.

SCIF har under många år bidragit med medel till svensk forskning i form av bidrag till internationellt utbyte i forskningsfrågor och olika projekt. För att stimulera till fortsatt forskning av hög kvalitet inom idrottsvetenskap i Sverige, ger SCIF ut två pris för högkvalitativ forskning som bedöms vara av stort värde för svensk idrott.

SCIF s stora pris går till en erfaren forskare och SCIF`s lilla pris till en yngre forskare som under de senaste åren har producerat högkvalitativ forskning.

Mottagarna av SCIF`s Pris i Idrottsvetenskap kommer att:•erhålla 100 000 kr till den erfarne forskaren och 50 000 kr till den yngre forskaren kontant•erhålla SCIF`s minnesplakett•hålla föreläsning om sin forskning för svensk idrottsrörelse
•skriva en artikel i Blå Boken

SCIF`s pris utdelas till forskare som under de senaste åren publicerat forskning som uppfyller följande: •är av högsta kvalitet•är starkt relaterad till fysik aktivitet och idrott och
•är av stor betydelse svensk idrott eller idrottshistoria.

Målet är att utse en pristagare i vardera kategorin. I undantagsfall kan prisen delas eller fler pris utdelas. SCIFs Pris i Idrottsvetenskap 2010 kommeratt delas ut i början av 2011 i samband med en större begivenhet som svensk idrottsrörelse arrangerar.

Beslut om SCIF`s pris

Urval av kandidater görs av en kommittee för det kommande året består av professor emeritus Per Renström (idrottsortopedi och -traumatologi), sammankallande, professor emeritus Björn Ekblom (fysiologi relaterat till fysisk aktivitet och idrott ), samt professor Karin Henriksson (internmedicin relaterad till fysisk aktivitet och idrott) och professor Per Nilsson (pedagogik, samhälls- och beteendevetenskap relateat till fysisk aktivitet och idrott).

Tidigare pristagare är med som rådgivare då det anses behövas. Externa bedömare anlitas när behov anses föreligga. Slutgiltigt beslut om mottagarna av SCIF`s pris fattas av SCIF`s styrelse vid dess höstmöte i november 2012.

Följande pristagare har utsetts sedan priset introducerades 2000:

Årtal Erfaren forskare
Yngre forskare
2000 Bengt Saltin
2001 Lars Peterson Håkan Larsson
2002 Gunnar Borg och Jan Lindroth Michail Tonkonogi
2003 Ronny Lorentzon/Håkan Alfredsson Juleen Zierath
2004 Björn Eklom Johan Norborg
2005 Lars-Magnus Engström Peter Nordström
2006 Per Renström och Jon Karlsson HC Holmberg
2007 Göran Patriksson Göran Kentää
2008 Alf Thorstensson Marcus Waldén /Martin Hägglund
2009 Tomas Peterson Carl-Johan Olsson
2010 Jan Ekstrand Josef Fahlén och Stefan Wangsson
2011 Eva Blomstrand/Kent Sahlin Anna Nordström

Nominering/ansökan för SCIFs pris 2012

Nominering av kandidat till SCIF`s Pris i Idrottsvetenskap 2012 kan göras av institution, enskild person eller liknande. Egen ansökan accepteras. Juryn kan inom sig nominera kandidater.

Ansökan ska innefatta

1.Kort biografi 2.Kort curriculum vitae3.Kort motivering varför sökande ska få priset (ca 10 rader)4.Nomineringsmotivering: Vetenskapliga fynd och skäl som motiverar varför sökande bör få priset (max. 1-2 sidor). 5.Beskrivning av forskningens relevans för idrott och fysisk aktivitet. (< 1 sida)
6.De viktigaste artiklarna (n=1-3) som beskriver fynden.

Senaste ansökningsdatum

Nominering och ansökan för SCIF`s Pris i Idrottsvetenskap 2012 ska ha inlämnats eller sänts in senast 30 september, 2012 till Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, Idrottsvetenskapliga priset, Klocktornet, Olympiastadion, 114 33 Stockholm eller på
mail till Gunilla Lydén på mailaddress: Gunilla Lydén [klocktornet@scif.se]

Information

Information om SCIF`s Pris i Idrottsvetenskap kan fås av professor emeritus Per Renström, ordförande i SCIFs forskningskommitté per telefon: 070-273 2504 eller e-mail: per.renstrom@telia.com

Redaktör: Anna Svanbeck