"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-11

Nomineringen till vicerektor

NYHET Heidi Hanssons förordnade som vicerektor löper ut den 30 juni 2022. Heidi har meddelat rektor att hon inte står till förfogande för kommande mandatperiod. Därför behöver rektor utse en ny vicerektor med särskilt ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för nästa mandatperiod.

Vem kan nominera?

Studenter, lärare och övriga anställda vid Umeå universitet har möjlighet att lämna förslag på kandidater för uppdraget som vicerektor med särskilt ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Det här innebär uppdraget

I uppdraget som vicerektor ingår att i enlighet med Umeå universitets vision verka för att bedriva en kunskapsutveckling i samspel där universitetets forskning och utbildning stärker varandra ömsesidigt.

Vicerektor leder det strategiska rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och företräder universitetet nationellt och internationellt inom området. Aktuella frågor inom uppdraget är bland annat livslångt lärande, regional utveckling och digitalisering.

Vem kan nomineras?

För att vara aktuell för att nomineras ska personen vara

  • professor eller universitetslektor
  • tillsvidareanställd vid Umeå universitet
  • ha erfarenhet av akademiska ledarskapsuppdrag

Rektor uppmuntrar att du nominerar kvinnor för att säkerställa en jämställd universitetsledning.

Nominera din kandidat

Nominera din kandidat senast den 31 mars 2022.
Jag vill nominera https://forms.office.com/r/70fTZnXzgLO

Om du har frågor kan du kontakta;
Akademisekreterare Daniel Andersson