"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-06-17

Nordeas vetenskapliga pris till ekonomiprofessor

NYHET Thomas Aronsson, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, får Nordeas vetenskapliga pris år 2005 för sina studier av ekonomisk politik. Priset på 100 000 kronor delas ut vid universitetets årshögtid den 29 oktober.

Nordeas vetenskapliga pris tilldelas den forskare vid Umeå universitet som gjort framstående vetenskapliga insatser inom framför allt de samhällsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och datorvetenskapliga områdena.

Årets pristagare Thomas Aronsson har studerat ekonomisk politik med ett särskilt fokus på skattepolitik. Han har bland annat utvecklat teoretiska modeller som syftar till att studera skattepolitik vid arbetslöshet och andra situationer när marknader inte fungerar perfekt, så kallade ”näst bästa-situationer”. Thomas Aronsson hör också till de världsledande forskarna när det gäller välfärdsmätningar och gröna räkenskaper. Forskningen syftar till att utveckla mått på ekonomisk välfärd i ”näst bästa-situationer”, och därigenom modifiera de befintliga nationalräkenskaperna.

Thomas Aronsson är synnerligen produktiv. Han har publicerat 11 böcker och/eller bokkapitel, 44 artiklar i internationella tidsskrifter, 17 artiklar och kommentarer på svenska samt ett stort antal arbetsrapporter.

Nordeas vetenskapliga pris har delats ut varje år sedan 1995, och prissumman är på 100 000 kronor. Pristagaren utses av en priskommitté som består av universitetets rektor, samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus, teknisk-naturvetenskapliga fakultetens dekanus, en ledamot i Nordeas Norrlandsstiftelse samt kontorschefen vid Nordeas kontor i Umeå.

För mer information, kontakta:

Thomas Aronsson, institutionen för nationalekonomi, tel: 090-786 50 17, e-post: thomas.aronsson@econ.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson