"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-23

Nordeas vetenskapliga pris till Magnus Lindmark

NYHET Magnus Lindmark, docent i ekonomisk historia vid Umeå universitet, tilldelas Nordeas vetenskapliga pris 2009 på 100 000 kronor för sin miljöhistoriska forskning om sambanden mellan tillväxt, naturresursanvändning och miljö.

– Det känns förstås jättekul och hedrande att få detta pris. Priset innebär ett erkännande för ekonomisk-historisk forskning, och för den forskningsmiljö som vi har byggt upp vid Umeå universitet, säger Magnus Lindmark.

I motiveringen står bland annat att Magnus Lindmark ”har varit betydelsefull för utvecklingen av en ekonomisk-historisk miljöforskning i det europeiska vetenskapssamhället, och är en av de mest framstående forskarna i sin generation inom dessa områden”.

En del av hans forskning rör hur den ekonomiska tillväxten under de senaste 200 åren har påverkats av energiförbrukning, energiproduktivitet och utsläpp av skadliga substanser. Magnus Lindmark har visat att utsläppsmönstren i fattiga och rika länder ser olika ut, något som beror på när i tiden länderna uppnådde en viss inkomstnivå.

Hans forskning har varit central i både det svenska och europeiska arbetet med att föra in miljöfaktorer i historiska nationalräkenskaper, vilka ligger till grund för dagens BNP-beräkningar. Magnus Lindmark har också arbetat med att teoretiskt förklara hur företag i samma branscher men i olika länder har utvecklat skilda strategier för miljöanpassning.

Prissumman på 100 000 kronor delas ut vid universitetets årshögtid den 24 oktober.

Nordeas vetenskapliga pris har delats ut varje år sedan 1995, och priset tilldelas den forskare vid Umeå universitet som gjort framstående vetenskapliga insatser inom framför allt de samhällsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och datorvetenskapliga områdena.

För mer information, kontakta:

Magnus Lindmark, institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet Telefon: 090-786 7935
E-post: magnus.lindmark@ekhist.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson