"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-02

Nörden som grindvakt

NYHET Eva Silfver, professor vid Pedagogiska institutionen, har tillsammans med tre forskare till beviljats sex miljoner kronor i bidrag från Vetenskapsrådet till projektet: "NÖRDEN SOM GRINDVAKT? Föränderliga relationer mellan kön, ’ras’ och teknik.

Det övergripande målet med projektet är att bidra med kunskap om hur teknikutbildningar kan bli mer inkluderande. Det är viktigt att förstå inkluderings- och exkluderingsprocesser i relation till teknikutbildning, för att kunna öppna upp ämnesfältet för fler människor.

Forskargruppen ämnar använda sig av tidigare kunskap om att passion och entusiasm för teknik (och naturvetenskap) ofta kopplas till maskulin nördighet som tycks utestänga många människor från dito studier, samtidigt som nörden under senare år blivit mer accepterad och också populär. Tanken är att undersöka hur nörden "görs" på olika sätt, dvs. både öppnar och stänger för människor att söka sig till teknikutbildningar.

Förutom Eva Silfver ingår docent Maria Berge, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet, forskaren Heather Mendick, London samt lektor Andreas Ottemo, Göteborgs universitet i forskargruppen.

Projektet kommer att pågå i fyra år och genom att analysera film och genomföra intervjuer med gymnasieungdomar efter att de sett valda filmsekvenser, samt genomföra deltagande observationer och intervjuer på dataspelsmässor, vid studentinsparker och liknade, hoppas forskarna kunna få reda på hur de logiker som könar och rasifierar nörden och dess koppling till passion fungerar.

- Eftersom vi tror att föreställningar om nörden främst skapas utanför undervisning kommer vi söka oss till just dessa sammanhang för att samla empiri: till populärkultur, dataspelssammanhang samt studentkårsverksamhet, förklarar Eva Silfver.

Hon ser fram emot arbetet och är övertygad om att det kommer att bli kul.
- Dels för att jag har fantastiska kollegor med mig i projektet och dels för att vi får möjlighet att utveckla både empirisk och teoretisk kunskap.