"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-05

Nordisk duo utsedda till hedersdoktorer

NYHET Den eminenta fotosyntesforskaren Eva-Mari Aro från Finland och den framstående danska matematikdidaktikern Mogens Niss har utsetts till 2012 års hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet.

Text: Ingrid Söderbergh

Professor Eva-Mari Aro har gjort en enastående karriär inom växtbiologisk forskning. Hon disputerade 1982 vid Åbo universitet och har sedan dess tillhört den internationella fotosyntesforskningens absoluta spjutspets med mer än 200 välciterade publikationer. Hon är den person, som under de senaste tio åren gjort allra mest för att synliggöra den Nordiska fotosyntesforskningen på den internationella arenan, inte minst genom sin roll som President för ”The International Photosynthetic Association”. Hon har erhållit ett stort antal priser och hederstecken, både i Finland och utomlands.

Eva-Mari Aros starka ledarskap är ett signum. Under hennes ledning har institutionen i Åbo stärkt sin ställning och i ett mansdominerat forskningsområde har hon blivit en viktig förebild och inspiration för unga kvinnliga forskare.

Under hela sin karriär har Eva-Mari Aro haft täta kontakter med forskare vid institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet i olika samarbeten och hon har varit inbjuden till många konferenser och workshops som ordnats här. Under de senaste åren har Eva-Mari Aro varit engagerad i ett flertal bioenergiprojekt och att knyta henne till fakulteten blir en viktig kontakt för det nystartade forskningsprojektet Bio4Energy där Umeå universitet har en ledande roll.

Professor Mogens Niss vid Roskilde Universitet i Danmark är en av världens mest erkända forskare inom området matematikdidaktik. Hans forskning spänner över många olika delområden: tillämpningar och modellering i matematikundervisning, bedömning, matematikdidaktik som en vetenskaplig disciplin samt matematiska kompetenser i undervisning och lärande, för att nämna några.

Han har publicerat över hundra vetenskapliga artiklar och mer än 12 böcker som haft ett mycket starkt genomslag i det matematikdidaktiska forskningssamfundet. Mogens Niss har dessutom varit mycket drivande när det gäller utveckling av skolmatematiken i Danmark.

Mogens Niss är eller har varit medlem i en lång rad nationella och internationella grupper, bland annat PISA:s expertgrupp för matematikämnet, styrelsen för svenska Nationellt centrum för matematikutbildning samt den exekutiva kommittén för ICMI, International Commission on Mathematical Instruction.

Mogens Niss kontakter med den matematikdidaktiska forskargruppen vid Umeå universitet sträcker sig tillbaka till 1994 då den matematikdidaktiska forskningsverksamhet vid Umeå universitet initierades. I sammanhanget kontaktades Mogens Niss för råd, vägledning och för att garantera den vetenskapliga kvaliteten. Mogens Niss har sedan dess återkommit till Umeå som föreläsare, handledare, kursledare och rådgivare. Han har också varit ett starkt stöd för Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik, UFM, som inrättades 2006.

De två hedersdoktorerna promoveras vid Umeå universitets årshögtid lördag den 20 oktober.

För mer information om Eva-Mari Aro, kontakta:

Professor Göran Samuelsson,institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet
Telefon: 090-786 56 94
E-post: goran.samuelsson@umu.se

För mer information om Mogens Niss, kontakta:

Johan Lithnerinstitutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet
Telefon: 090-786 69 08
E-post: johan.lithner@umu.se