"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-10-03

Nordisk konferens om barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd

NYHET En nordisk konferens i specialpedagogik om perspektiv på delaktighet och inkludering hålls i Lycksele den 4–5 oktober. Konferensen behandlar hur barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd ska kunna ges möjlighet till delaktighet och självbestämmande i vardagsverksamheten.

Syftet med konferensen ”Gemensamma vägar – Nordiska perspektiv på delaktighet och inkludering” är att ge de 350 deltagarna tillfälle att ta del av aktuell skolforskning och pedagogisk kompetens vid universitet i Norge, Sverige och Finland samt de erfarenheter som finns i arbetet med att ge stöd till denna grupp barn, ungdomar och vuxna.

Konferensen riktar sig till personal inom förskola och skola, politiker, doktorander, forskare och lärarutbildare i de tre länderna. Föreläsare från dessa länder medverkar och ett antal parallella workshops hålls under konferensen.

Arrangörer är Umeå universitet, Regionalt Utvecklingscentrum (RUC), Myndigheten för skolutveckling, Lycksele kommun, Høgskolen i Nesna, Specialpedagogiska institutet, Åbo akademi och FUB.

För mer information, kontakta: Utvecklingsledare Gerd Pettersson Umeå universitet/RUC Mobil: 070-277 15 31

Redaktör: Lars Erik Öhlund