"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-03-16

Nordisk konferens om kulturhistorisk musei- och utställningskritik

NYHET Att sammanföra universiteten, media och museerna och inspirera till ett djupare offentligt samtal om museernas samhälleliga roll och verksamhet. Det är syftet med den tvådagarskonferens om musei- och utställningskritik som startar i Umeå idag.

Vi är inte vana vid museikritik, inte vana vid att museiutställningar i kulturhistoria eller politisk historia utsätts för kunnig och kritisk granskning i offentligheten. Men museernas bilder av det förflutna och vår samtid är mycket viktiga delar av samhällets självbild. Det behövs alltså en bättre museikritik.

Konstarternas kritiker utgår i allmänhet från den egna akademiska fackretsen. Finns det något skäl till att inte kritikerna av kulturhistoriska och historiska museer, och det moderna historiebruket, skulle rekryteras bland historikerna, arkeologerna och etnologerna?

Konferensen "Kulturarvets lust & last" vänder sig till museifolk, vetenskaps- och kulturjournalister, och inte minst till universitetsfolk. Institutionen för kultur och medier/museologi vid Umeå universitet arrangerar tillsammans med museologi vid Jyväskylä universitet i Finland, Danmarks nationalmuseum i Köpenhamn, Museumshöjskolen i Danmark och Universitetets Kulturhistoriske Museer i Oslo. Nordiska Ministerrådet, Nordiska Kulturfonden och Statens historiska museer i Stockholm finansierar.

Konferensen "Kulturarvets lust & last" pågår 16–18 mars.

Läs mer: www.umu.se/kultmed/aktuellt/konferens_bakgrund.html

Programmet: www.umu.se/kultmed/aktuellt/konferensprogram.html

Välkommen till Humanisthuset, hörsal G!

För mer information eller intervju, kontakta gärna

Professor Kerstin SmedsTel 090-786 62 63
E-post kerstin.smeds@kultmed.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink