"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-04-27

Nordisk konferens om rätt och genus

NYHET 5-6 maj arrangeras en nordisk konferens med titeln Law's Ability to Produce Gender Equality. Som arrangörer står tre doktorander vid juridiskt forum. Två av dem är knutna till genusforskarskolan.

Konferensen inleds redan under måndagen med en doktorand- workshop på samma tema, och intresset för konferensen har varit stort

- Runt 35 presentationer och ungefär 60 deltagare har registrerat sig, berättar Johanna Jers, doktorand vid Juridiskt forum och en av arrangörerna.

Konferensens tema är brett och ständigt aktuellt. När det kommer till forskning om genus inom juridik handlar det ofta om just möjligheter att genom rättsväsendet underlätta för ökad jämställdhet och studera samhällsproblem kopplade till brist på jämställdhet.  

- Utöver våra två keynotes, som kommer från Queens University, Canada och Queen Mary University i London, är konferensens deltagare från de nordiska länderna och vi som arrangörer hoppas att samtalen blir många och att nya forskningssamarbeten kan uppstå i detta möte säger Johanna Jers.

Konferensen äger rum på Umeå Folkets hus och för mer information besök webbsidan: http://www.juridisktforum.umu.se/forskning/law-and-gender/

Redaktör: Emma Skog