"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-01

Nordisk workshop om yrkesutbildning

NYHET Just före höstens terminsstart arrangerade yrkeslärarutbildningen vid Umeå universitet en nordisk workshop för yrkeslärarstudenter, aktiva yrkeslärare, yrkeslärarutbildare och forskare.

Arrangemanget pågick i två dagar, 25-26 augusti, varav första dagen riktade sig främst till yrkeslärare och yrkeslärarstudenter. De fick information om yrkesutbildningar i Sverige, Norge och Finland, lyssna till aktuell forskning samt möjlighet att besöka Dragonskolan och några av deras yrkesutbildningar.

Andra dagen ägnades forsknings- och skolutvecklingsfrågor då framtida gemensamma projekt gällande yrkesutbildning, yrkeslärande, och yrkeslärarutbildning diskuterades bland deltagarna.

Vilka var ni som arrangerade workshopen?

Vi kan säga att det är två olika grupper som bidragit till att workshopen blev av. Den ena gruppen har bestått av lärare och forskare från Nord universitet i Norge, Åbo Akademi i Finland och så vi från Umeå. De har arbetat under lite drygt ett år med att planera för workshopen. Den andra gruppen ordnade det praktiska runt arrangemanget här i Umeå. Robert Holmgren, Mari Forsberg och jag själv har stått för merparten av arbetet, men alla som på olika sätt arbetar med vår yrkeslärarutbildning har hjälpt till.

Vilket var det främsta syftet med arrangemanget?

Det var framför allt två syften. Det ena var att få chansen att ta del av vad som sker inom ”Yrk-fältet” i grannländerna och det andra var att få möjlighet att knyta kontakter för framtida samarbeten gällande forskning, undervisning och utveckling.

Vilka var deltagarna?

Förutom vi från Pedagogiska institutionen hade vi deltagare från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Åbo Akademi, Nord universitet, Yrkesakademin i Österbotten, Tampere University of Applied Sciences och Dragonskolan i Umeå.

Motsvarade dagarna era förväntningar?

Jodå. Besöket på Dragonskolan, presentationerna och framför allt samtalen om de skillnader och likheter som finns i våra länders utbildningar och möjliga gemensamma projekt var mycket givande. Det var intressanta, innehållsrika och mycket trevliga dagar.

Finns det gemensamma utmaningar att arbeta med när det gäller yrkeslärarutbildning, vilka i sådana fall?

Det finns som sagt en del skillnader men också stora likheter mellan våra yrkeslärarutbildningar. Den största utmaningen som vi delar består kanske i hur de yrkeslärare som utbildas kan få möjligheter att ta sig vidare inom akademien om de så önskar. Naturligtvis innebär även den brist på arbetskraft som finns inom många branscher en utmaning för våra yrkeslärarutbildningar.

Vad var det bästa med dagarna?

Att få möta kollegor från andra länder med liknande intressen för utbildnings- och forskningsfrågor är alltid givande. Men, om jag måste sätta fingret på något särskilt bra så blir det att vi lyckades ringa in gemensamma intresseområden som vi ska arbeta vidare med, och framför allt att vi planerar för liknande workshops eller möten under de kommande åren.

Kan den här träffen påverka Umeås yrkeslärarutbildning, på vilket sätt i sådana fall?

Visst kommer träffen att påverka yrkeslärarutbildningen på olika sätt! Vi har fått perspektiv på det vi gör i Umeå men också funnit utsikter till samarbeten om delar av våra utbildningar. Vi kommer också att ordna så att våra studenter ska få bättre möjligheter att delta under framtida möten.