"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-29

Nordiskt masterprogram i socialt arbete inrättas

NYHET Ett internationellt tvåårigt masterprogram i socialt arbete och välfärd i nordiskt perspektiv inrättas från och med i höst. Umeå blir ett av tre nordiska universitet som står värd för utbildningen.

Studenterna kommer att läsa första terminen vid universitetet i Stavanger i Norge, andra terminen läser man i Umeå, tredje terminen i Aalborg i Danmark. Den fjärde terminen väljer studenterna själva vilket av lärosätena de vill skriva sin masteruppsats vid.

Programmet kommer övergripande att behandla barn, unga och familjers levnadsvillkor och utsatthet i välfärdssamhället utifrån ett nordiskt perspektiv. Studenterna antas till universitetet i Stavanger som koordinerar programmet. Sedan registreras de vid det universitet där aktuell kurs anordnas, Umeå eller Aalborg.

– Rörligheten är stor mellan de nordiska länderna, både vad gäller personer och idéer. Därför finns behov av en utbildning som generar möten och erfarenhetsutbyte mellan studenter som har komparativ välfärdspolitik som fokus, säger Petra Ahnlund, studierektor vid Institutionen för socialt arbete.

Utbildningen om 120 högskolepoäng är på avancerad nivå och leder fram till en masterexamen i socialt arbete: Master i Social Work and Welfare. Examen blir en så kallad joint degree, en gemensam examen för de tre länderna. Programmet riktar sig i första hand till socionomer som antingen är nyutbildade eller har jobbat några år. För att vara behörig att söka ska man ha 180 högskolepoäng inom det samhällsvetenskapliga/beteendevetenskapliga området eller likvärdig utbildning samt grundläggande behörighet i engelska.

– Det är ett unikt upplägg och redan finns ett stort intresse för programmet. Inför starten i höst har 25 studenter antagits och de kommer från alla världsdelar, säger Petra Ahnlund.

Eftersom den första terminen är förlagda till universitet i Norge, blir det först till våren 2018 som studenter på den nya utbildningen Master in Social Work and Welfare within a Nordic Perspective dyker upp på Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna

Petra AhnlundStudierektor, Institutionen för socialt arbeteTelefon: 090-786 52 78 Mobil: 072-717 67 62
E-post: petra.ahnlund@umu.se

Foto: Mostphotos

Redaktör: Ola Nilsson