"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-11-16

Nordiskt samarbete om post-covid får stöd av VR

NYHET Ett svensk-dansk-finländskt projekt som leds från Umeå om kartläggning av riskfaktorer för post-covid får miljonstöd av Vetenskapsrådet.

Text: Ola Nilsson

Projektet Kartläggning och riskfaktoranalys av post-covid i en Nordisk databas och biobanksdata är ett av totalt 14 projekt i Sverige som får finansiering av Vetenskapsrådet för forskning om post-covid.

Syftet med projektet är att fastställa kliniska egenskaper och organpåverkan av postcovid-syndrom genom att skapa en nordisk databas som kombinerar svenska, finländska och danska registerdata för alla individer som diagnostiserats med SARS-CoV-2-infektion. Informationen som forskarna får från de kombinerade registeringångarna kommer att ge longitudinella och prospektiva data för mer än 1,5 miljoner covid-patienter. Detta kommer att göra det möjligt för att karaktärisera postcovid-syndrom och identifiera både vanliga och sällsynta symtomatologi av postcovid-syndrom.

Projektet leds av Anne-Marie Fors Connolly vid Institutionen för klinisk mikrobiologi. I projektet medverkar även Elin Thysell vid Institutionen för medicinsk biovetenskap samt forskare i Finland och Danmark genom nätverket EMBL, där MIMS är den svenska noden. Projektet beviljas tre miljoner kronor i finansiering från Vetenskapsrådet.

Till Vetenskapsrådet, beviljade projekt

Kontakt

Anne-Marie Fors Connolly
Övrig/annan befattning
E-post
E-post