"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-09-05

Nordliga klimatförändringar samlar internationell forskningskår

NYHET I Abisko samlas den 11–14 september många av de främsta nordamerikanska och skandinaviska forskarna som studerar klimateffekter i nordliga miljöer. Mötet handlar bl.a. om hur ett förändrat klimat kommer att påverka de nordliga ekosystemen, en miljö som är särskilt känslig för klimatförändringar.

Det är första gången som man på detta sätt knyter samman forskare från olika discipliner och från olika nordliga länder.

– Klimatfrågor kräver helhetsgrepp. Vi vill med denna workshop skapa kontakter mellan forskare, sammanfatta kunskapsläget och ta reda på vilka områden som vi måste lägga mer krut på, säger Reiner Giesler, arrangör och föreståndare för Umeå universitets Climate Impacts Research Centre i Abisko.

Några av de frågor som kommer att behandlas är hur landmiljön påverkar näringstillförseln till fjällsjöar. På sikt kan förändringar i landmiljön också få konsekvenser för hur t.ex. fiskbestånden i våra sjöar kommer att utvecklas. Även förluster av växthusgaser från sjöar och myrar kommer att behandlas.

Workshopen arrangeras av forskare vid Umeå universitet. Totalt deltar 65 forskare på konferensen. Tordag den 13 september kl. 14.00 kommer det att finnas tillfälle för intresserade journalister att träffa forskare på konferensen. Plats för detta är Abisko Naturvetenskapliga Station.

För mer information, kontakta: Reiner Giesler, föreståndare för Climate Impacts Research Centre (CIRC) i Abisko, Umeå universitet Telefon: 070-370 85 15
E-post: reiner.giesler@emg.umu.se

Redaktör: Karin Wikman