"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-03-28

Nordliga rummet – en gemensam framtid för Sverige och Finland

NYHET Den 4–5 april hålls svensk-finska temadagar i Umeå med fokus på politik, ekonomi, näringsliv, utbildning och forskning. Bland de medverkande märks bland andra Esko Aho, Lena Hjelm-Wallén, Carl Bennet, Juha Rantanen och många andra inflytelserika aktörer.

Opinionsbildare, professorer, forskare, experter och praktiker från Sverige och Finland samlas i Umeå för att diskutera, analysera och hitta kreativa lösningar på gemensamma framtidsfrågor och belysa dessa i ett större, nordligt sammanhang. Syftet är att främja erfarenhetsutbyte, visa på växelverkan mellan universitet och näringsliv som ett framgångskoncept, samt att attrahera morgondagens studenter och forskare.

– Vi är väldigt glada över att få vara värd för dessa dagar. Umeå universitet arbetar aktivt för att intensifiera samarbetet med partner i de nordliga länderna. Vi har ett stort intresse av att utveckla vårt samarbete med finska forskare och finskt näringsliv, säger Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet.

Ur programinnehållet kan nämnas följande inslag:• Framtidens näringsliv ur finskt och svenskt perspektiv• Vad kännetecknar utvecklingsregioner? Skillnader i utvecklingsmönster och tillväxtfaktorer belyses• Nordliga rummet – en framtida kunskapsregion• Kommunikationer med förhinder - samarbete och utbyte över Kvarken
• Skogen – vår gemensamma resurs för framtiden

Bland de medverkande återfinns bl a Esko Aho, överombudsman Sitra, f.d statsminister i Finland, Lena Hjelm-Wallén, ordförande Stiftelsen för Strategisk Forskning, f.d vice statsminister, Carl Bennet, styrelseordförande Elanders, Getinge, Sorb Industri m fl, Juha Rantanen, vd Outokumpu, Per Carstedt, processledare BioFuel Region, Greta Fossum, forskningsdirektör Skogsindustrierna, Tapio Palva, professor vid Helsingfors universitet m fl.

Umeå universitets rektor Göran Sandberg och Finlands ambassadör Pertti Torstila inleder programmet klockan 10.00, tisdagen den 4 april med att prata om samverkan över gränserna. Esko Aho och Lena Hjelm-Wallén talar från klockan 10.15 fram till lunch under rubriken: Framtidspolitiska lösningar – nationella framgångsfaktorer. Det finns möjlighet för media att intervjua de medverkande klockan 12.00-12.30.

Efter lunch fortsätter programmet under rubriken: Framtidsfrågor inom näringsliv, kommunikationer och kunskapsutbyte ur svenskt och finskt perspektiv. Bland de medverkande finns framstående näringslivspersoner, forskare samt Umeå och Vasas stadsdirektörer. Arrangemanget under tisdagen äger rum i Studion, Umeå Folkets hus.

Onsdag den 5 april fortsätter temadagarna i Hörsal G, Humanisthuset, Umeå universitet. Under förmiddagen står skogen i fokus. Bland de medverkande återfinns bland andra Greta Fossum, Per Carstedt och Ove Nilsson, professor, Umeå Plant Science Centre. Eftermiddagen ägnas åt språk, kulturella möten och utvecklingsregioner med bland andra Tuuli Forsgren och Lars Westin, Umeå universitet, som medverkande.

Det fullständiga programmet finns på: www.ens.umu.se/aktuellt/doc/Inbjudan_program_Nordliga_rummet_060404.pdf

Arrangemanget har initierats av Finlands ambassad och genomförs i samarbete med Umeå universitet.

Kontaktperson:Göran Sandberg, rektor Umeå universitet
Mobil: 0703-18 12 75

Redaktör: Carina Dahlberg