"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-07-22

Nordliga rummet i centrum 2014

NYHET Under 2014 vänds världens blickar mot Umeå. Som en av Europas två kulturhuvudstäder ska Umeå göra många avtryck, både på hemmaplan och internationellt. En avsändare är Umeå universitet.

Mångkulturen, musiken, maten, museerna, naturen, konsten, näringslivet och universitetet. När startskottet går för kulturhuvudstadsåret 2014 visar Umeå upp sina mest kreativa sidor. Temat är det nordliga rummet.

– Konceptet Umeå 2014 bygger på ett brett kulturperspektiv där man ser på kultur som livsform och motor för utveckling och framgång. Det handlar om hela samhället, om exempelvis politiska, demokratiska, estetiska, ekonomiska och akademiska aspekter, förklarar Britta Lundgren, som leder den grupp som arbetar med Umeå universitets deltagande i kulturhuvudstadsåret.

Arbetsgruppen består av ett 50-tal personer från olika delar av Umeå universitet.

– Tillsammans tittar vi på hur vi kan knyta an till temat för Umeå 2014 och dra nytta av varandra för att visa vilken bra miljö universitetet är för studenter, forskare och samverkan med näringslivet och övriga samhället.

Caught by Umeå

2014 är ett unikt tillfälle då besökare från hela världen hittar till Umeå. Umeå universitet har inte avsatt någon särskild projektbudget för aktiviteter, med undantag för Caught by Umeå – den Europaturné som sker inför 2014 för att locka besökare till Umeå.

– Tanken är att vi ska spetsa till det vi redan har. Universitetet har tidigare gjort stora satsningar på exempelvis Konstnärligt campus, Bildmuseet och Arkitekthögskolan och vi har många bra aktiviteter som Kultur på campus, populärvetenskapliga arrangemang, öppet hus och annat som kan koppas till Umeå 2014, säger Britta Lundgren.

Men det handlar också om att förlägga viktiga evenemang till just 2014. Under året kommer ett 20-tal internationella konferenser att genomföras i universitetets regi. Exempelvis prestigekonferensen Design Research Society, den stora Matematikbiennalen samt en UNeECCkonferens där universitet i tidigare kulturhuvudstäder besöker Umeå.

– Samtal pågår även för att hitta samarbeten med Riga i Lettland, som Umeå delar kulturhuvudstadsuppdraget med under 2014. Bildmuseet har till exempel redan en utställning med lettisk konst.

Konst-, design- och bokprojekt, barnsatsningen En ny nordisk stjärnhimmel, det experimentella musikprojektet Voices of Umeå, samiska medicinalväxter och Restauranghögskolans 2014-bakelse är bara några exempel på vad som ska sprida kunskap och krydda, med Umeå universitet som avsändare. Aktiviteterna kommer att ske både på universitetsområdet och ute på stan, och campus ska vara en levande plats även under sommaren.

– Jag hoppas att besökarna möts av en välkomnande atmosfär och lämnar oss med en större kunskap om Umeå universitet, säger Britta Lundgren.

Om det blir som hon vill kommer universitetet att göra en forskningssatsning i anslutning till Umeå2014.

– Kulturhuvudstadsåret ska inte stå för en elitistisk, toppstyrd finkultur utan fånga upp stadens idéer som skapas av deltagarna själva. Om Umeå tar detta fullt ut ger det ett unikt tillfälle att i bred mening forska om kulturens betydelse – för allt ifrån mångfalden och demokratin till vad den gör för tillväxten på sikt, både i regionen och i Sverige.

I juni 2013 beslutar universitetsledningen om en eventuell forskningsplattform för att belysa dessa frågor, men också vilka informationssatsningar universitetet ska göra kring kulturhuvudstadsåret.

Fotnot: En ny nordisk stjärnhimmel är ett samarbete mellan Umevatoriet och Kulturverket. Barn har arbetat med fysik, lärt om stjärnor, konst, musik och eget skapande.

Illustration: Frida Hammar

Redaktör: Sofia Eriksson