"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-05

Norge satsar på humanioraforskning

NYHET Under 8 år satsas i Norge 300 miljoner NOK på forskning av "samhällsutvecklingen och dess kulturella förutsättningar", en nyhet som bl. a Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH, tidigare Umeå universitet, var med och presenterade.

Under rubriken Humaniora og samfunnsfaga (samhällsvetenskaper) skal redda verda skriver Oslo universitets nättidning UNIFORUM om den nya satsningen:"Terrorattackerna 11 september 2001 i USA och i Norge 22 juli 2011 har bidragit till ett ökat intresse för både religioner och idelogier. Humaniora och samhällsvetenskaper kan ge en del av förklaringarna varför dessa tragedier skedde. Det var något som Sverker Sörlin och norska utbildningsministern Tora Asland var eniga om när Forskningsrådet i Norge presenterade det nya forskningsprogrammet SAMKUL."Tanken är att dela ut 300 miljoner NOK (3 725 100 SEK) fram till 2020 till forskning om hur kultur påverkar samhället inom områden som natur, religion, språk, ekonomi, teknologi, media och mångkulturalism.I artikeln går Tora Asland även till rätta mot den tidigare kritiken om att humaniora skulle vara styvmoderligt behandlad.
Läs hela artikeln på UNIFORUM

Redaktör: Per Melander