"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-20

Norra regionen kraftsamlar – vill hitta lösningar på personalbristen i vården

NYHET Studenter inom vårdutbildningar är morgondagens medarbetare inom hälso- och sjukvården. En stor och viktig del av studenternas lärande sker vid praktik. Men hur ska dagens pressade vårdpersonal mäkta med att handleda studenterna?

– Att erbjuda bästa tänkbara praktikplats till studenterna och en god arbetsmiljö för medarbetarna är den bästa investering jag kan göra för framtiden, säger Kristina Löfdahl, avdelningschef vid Geriatriskt centrum, Norrlands universitetssjukhus.

Nya så kallade studentaktiverande handledningsmodeller, är en del av lösningen att möjliggöra mottagande av allt fler studenter i en allt mer slimmad hälso- och sjukvård.

Konferens om verksamhetsintegrerat lärande

Den 22–23 mars hålls för första gången en konferens där universiteten, landstingen och kommunerna i norra regionen samverkar för att diskutera utvecklingen av det verksamhetsintegrerade lärandet.

Syftet med konferensen är att ge kunskap och inspiration till att utveckla framtidens handledningsmodeller och stärka vårdverksamheternas utbildningsförmåga.

För mer information, kontakta gärna

Kristina Löfdahl, avdelningschef vid Geriatriskt centrum, Norrlands universitetssjukhus
kristina.lofdahl@vll.se090-785 87 24
070-606 48 68

Mer information om konferensen

Linda Wahlqvist, strateg, Medicinska fakulteten
linda.wahlqvist@umu.se090-786 88 44
072-500 55 28

Redaktör: Lena Åminne