"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-02-10

Norrlands förhistoria (och framtid) förvrängs av kolonialt förflutet

NYHET Nutida maktförhållanden mellan Sveriges norra och södra delar har färgattolkningen av Norrlands förhistoria. Arkeologen David Loeffler belyser isin doktorsavhandling hur vedertagna värderingar fick forskarna att blundaför fakta.

Redan i början av 1900-talet hade arkeologer gjort fynd som berättade om Norrlands forntida historia. Men fakta förklarades bort eller ignorerades och det tog cirka 80 år innan man insåg att Norrland har både en lång, intressant och annorlunda förhistoria. Tolkningen av Norrlands förflutna var påverkad, till och med förutbestämd, av det koloniala förhållande mellan Norrland och södra Sverige som har rått under de senaste 600 åren, det visar David Loeffler i sin doktorsavhandling.

Maktförhållandet mellan regionerna har lett till en ogrundad och felaktig uppfattning att Norrland alltid har varit "bebodd vildmark" och ett "vildmarksförråd" utan någon egen identitet eller historia och helt beroende av landets södra delar för sin utveckling. Det blev bland arkeologerna ett vedertaget sätt att betrakta och beskriva Norrlands forntid och denna sydsvenska tankestil lade sig i vägen för alternativa tolkningar.

Studien visar att denna projicering av sentida maktförhållanden på det förflutna har fått allvarligare konsekvenser för de arkeologiska forskningsresultaten än man tidigare har trott. Först 1975, då en arkeologisk institution tillkommer i norra Sverige, får embryot till en alternativ tankestil möjlighet att börja växa.

Avhandlingen ger nya infallsvinklar på bilden av den Norrländska förhistorien men också på synen på nutida förhållanden samt om framtiden.

Fredagen den 18 februari försvarar David Loeffler, institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Contested Landscapes, Contested Heritage. History and Heritage in Sweden and their Archeological Implications Concerning the Interpretation of the Norrlandian past.

Disputationen äger rum kl 10.00 i Stora hörsalen, KBC-huset. Fakultetsopponent är professor Lars Larsson, institutionen för arkeologi vid Lunds universitet.

Läs eller ladda hem hela eller delar av avhandlingen på urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-423

För mer information eller intervju, kontakta gärna

David Loeffler, Institutionen för arkeologi och samiska studierTel: 090-786 56 91
E-post: david.loeffler@arke.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink