"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-01-13

Norrlands regionaliserade läkarutbildning invigs

NYHET Den 17 januari 2011 börjar för första gången läkarstudenterna på termin sex vid Umeå universitet sin utbildning i Sundsvall, Luleå/Sunderbyn och Östersund. Efter tre år av förberedelser invigs denna storsatsning för att säkra tillgången till läkare i Norrland.

Invigningen kommer att ske på alla fyra utbildningsorter samtidigt, samordnat via videokonferens, en teknik utan vilken regionaliseringen inte hade varit möjlig. Festligheterna startar klockan 11.30 måndag 17 januari.

I Sundsvall äger invigningen rum i videokonferensrum Nolby, hiss 8, vån 4, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.

I Luleå/Sunderbyn äger invigningen rum i Utbildningscentrum, trapphus F, plan 2, Sunderby sjukhus.

I Umeå äger invigningen rum i Bergasalen, byggnad 27, Norrlands universitetssjukhus.

I Östersund äger invigningen rum i den nya utbildningsnoden, hus 10 plan 5, Östersunds sjukhus.

Alla medier hälsas varmt välkomna.

För mer information, se

Denna webblänk(nytt fönster)

eller kontakta:


Luleå/Sunderbyn i Norrbotten:
Kenneth Robarth (projektledare, enhetschef för Utbildningscentrum vid Sunderby sjukhus, Norrbottens läns lansting) Telefon 0920-28 41 38
 Mobiltelefon 070-377 81 38
kenneth.robarth@nll.se

Barbro Ström (studieadministratör i Luleå/Sunderbyn) 076-780 19 60

barbro.strom@nll.se

Sundsvall i Västernorrland: Lennart Moberg (projektledare, primärvårdsdirektör vid Landstinget i Västernorrland) Telefon 0611-840 20 Mobiltelefon 070-191 68 75
lennart.moberg@lvn.se

Vivan Rönnqvist (studieadministratör i Sundvall) 070-580 40 04
vivan.ronnqvist@lvn.se

Umeå i Västerbotten: Thomas Brännström (ordförande i Programrådet för Läkarprogrammet, Umeå universitet) 070-634 39 32
thomas.brannstrom@medbio.umu.se

Malin Larsson (fakultetssekreterare, medicinska fakulteten vid Umeå universitet) Telefon 090-786 53 39 Mobiltelefon 070-675 78 76
malin.larsson@adm.umu.se

Östersund i Jämtland: Christina Reuterwall (chef för FoUU-enheten, Jämtlands läns landsting) 070-660 49 94
christina.reuterwall@jll.se

Lotta Rydberg (studieadministratör i Östersund) 070-518 40 08
ann-charlotte.rydberg@jll.se

Redaktör: Bertil Born