"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-20

Norrlands universitetssjukhus kan bli först i Sverige med PET-MR

NYHET Två minst sagt generösa donationer gör att Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus först i landet ska kunna skräddarsy behandling som optimerar effekten på tumören samtidigt som den skyddar frisk vävnad.Satsningen är en samverkan mellan flera aktörer men bottnar i en gåva från Cancerforskningsfonden Norrland. Umeå universitet stärker samtidigt rekryteringen av unga forskare inom området.

I samband med att fonden och onkologiska kliniken 50-årsjubilerar avsätter man 50 miljoner kronor för en så kallad PET-MR – i syftet att kunna ge rätt behandling till rätt patient i rätt tid. Utöver det satsar makarna Krister och Karin Olsson 15 miljoner kronor för att under fem år stärka spetskompetensen inom cancerbehandlingen och interaktionen med andra internationella centrum. Västerbottens läns landsting bidrar med resurser för att driva den nya utrustningen.

– Detta är en väldigt glädjande satsning som nu görs i Umeå av Cancerforskningsfonden Norrland, med ytterligare en otroligt värdefull satsning på spetskompetens av makarna Olsson. För att ta tillvara på potentialen än mer kommer Umeå universitets att stärka rekryteringen av unga forskare inom cancerområdet, berättar Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Fantastisk satsning

Roger Henriksson, professor i onkologi och ordförande för fonden, är stolt och nöjd över gåvorna:– Cancerforskningsfonden har med stor tillfredsställelse skapat resurser för att ge norrlänningarna den senaste och bästa cancerbehandlingen. Investeringen håller utvecklingen vid Cancercentrum och Norrlands universitetssjukhus på kartan idag och en bra bit in i framtiden.Krister och Karin Olsson stödjer satsningen av tre skäl:– Ett är att tekniken gör behandlingen säkrare och ger ett bättre resultat för patienten. Ett annat att den ökar intresset för Umeå och landstinget och därmed bidrar till tillväxten. Tredje skälet – som vårt bidrag ska användas till – är att forskare med spetskompetens bjuds in att medverka till att utveckla teknik och kompetens här i Umeå, säger Krister Olsson.Och hos mottagaren landstinget är glädjen stor:
– Det är en fantastisk satsning på regionens patienter och ett oerhört värdefullt tillskott till utvecklingen av vård och forskning. Landstinget tar emot dessa donationer med stor tacksamhet, säger Peter Olofsson, landstingsstyrelsens ordförande (S).

Öka precisionen

Utrustningen som fonden nu köper in ska tillhöra Cancercentrum men kunna användas av andra kliniker vid sjukdomar i hjärta, kärl och nervsystem.
Tanken är att med PET och MR i ett och samma instrument förfina diagnostiken och skräddarsy och löpande följa behandlingen så att den snabbt kan ändras om den brister i effekt.

Grunden är att stort antal tumöregenskaper med dessa tekniker kan avbildas funktionellt. Bilderna visar inte bara anatomi utan också hur mycket energi tumören förbrukar, hur fort den växer, dess genomblödning, syresättning och mycket mera.

Kombinerar man teknikerna i en enda utrustning där man samtidigt analyserar en stor mängd funktioner får man helt nya möjligheter. Man kan till exempel mycket snabbt se hur en viss typ av tumör reagerar på en viss behandling.

På så vis bidrar PET-MR till den individanpassning som redan kännetecknar utvecklingen av modern cancerterapi.

För strålbehandling har det handlat om att avgränsa strålningen och undvika frisk vävnad. Med PET-MR kan man precisera behandlingen ytterligare och kan till exempel bedöma strålkänslighet. Att denna skiljer sig mellan individer och olika typer av tumörer är ett faktum, men att man idag inte kan förutsäga dessa skillnader gör att man inte kan individanpassa stråldoserna.
Också för läkemedel är målet att optimera effekten och skydda friska organ. Utvecklingen bygger på ny kunskap om molekylära processer i cancerceller – processer som PET-MR kan åskådliggöra.

Säkerställa effekt

Tanken är att under behandlingens gång säkerställa förväntad effekt. Samtidigt kan patienter som klarar sig med standardbehandling slippa tilläggsbehandling som ökar risken för svåra biverkningar.
– Konceptet rätt behandling till rätt patient i rätt tid har patientperspektivet som övergripande mål. Men genom att inte behandla patienter som inte har nytta av den i onödan sparar också samhället resurser, säger Roger Henriksson.

Utrustningen ska användas i behandling men blir samtidigt ett viktigt redskap för forskarna:
– Det är jätteroligt att Umeå får en utrustning som inte finns på så många andra ställen och som kan användas till så mycket. Nu är det bara för forskarna att ta tillvara detta så kraftfulla verktyg för att utveckla ny kunskap, säger Anders Bergh, dekanus vid Umeå universitets medicinska fakultet.

Bildtext: Bilden visar en elakartad hjärntumör avbildad med olika tekniker. Kombinationen av PET och MR, bilden längst ner till höger, gör att man förutom att se strukturer också kan analysera molekyler och ämnen i tumören. Det gör att man kan hitta exakt rätt behandling för patienten.

Mer information lämnas av

Roger Henriksson, professor i onkologi och ordförande för Cancerforskningsfonden, telefon 070-588 99 33
Ann-Christin Sundberg, chef för verksamhetsområde Regionsjukvård, Västerbottens läns landsting, telefon 070-514 45 32

Redaktör: Karin Wikman