"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-03-28

Norrländsk klinisk forskning i Sverige-topp

NYHET Den kliniska forskningen i Västerbotten får högsta betyg – Mycket hög kvalitet – på ett område och betyget God – hög kvalitet på två områden. Det visar en utvärdering som Vetenskapsrådet har gjort på uppdrag av regeringen. Umeå universitet och Västerbottens läns landsting placerar sig därmed bland de bästa i landet.

– Det är mycket glädjande att vi kommer väl ut i vetenskapsrådets granskning som genomförts av välrenommerade internationella granskare, säger Umeå universitets rektor Hans Adolfsson, och får medhåll från landstingsdirektör Anders Sylvan vid Västerbottens läns landsting:

– Detta visar att även små och unga universitetssjukhus kan upprätta god kvalitet i ett nationellt perspektiv. Detta kräver både engagemang och hårt arbete, kommenterar Anders Sylvan.

Vetenskapsrådet har på regeringens uppdrag utvärderat den kliniska forskningens kvalitet vid de universitet och landsting som omfattas av det så kallade ALF-avtalet, Avtal om läkarutbildning och forskning. Från och med nästa år ska en femtedel av de medel som staten satsar på klinisk forskning baseras på utvärdering av forskningens kvalitet. Utvärderingarna har genomförts i tre kategorier av tre externa och oberoende expertpaneler. Betygsättningen för Västerbotten berör i praktiken klinisk forskning vid Umeå universitets medicinska fakultet i samarbete med hela Norra sjukvårdsregionen, där även Norrbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen ingår.

En kategori i Vetenskapsrådets bedömning gäller forskningens förutsättningar. Där får Västerbottens läns landsting, VLL, och Umeå universitet allra högsta betyg, Mycket hög kvalitet. Panelen konstaterar att Västerbotten erbjuder excellenta regionala forskningsinfrastrukturer. Vidare man har en stark och sammanhängande strategi för att kliniska forskare ska kunna använda sin tid till forskning, bland annat genom två parallella karriärvägar för kliniskt verksamma forskare, en akademisk baserad på universitetet som anges som nationellt unik, och ett kliniskt spår baserat på landstingen.

– Det är tydligt att vårt långvariga och välutvecklade samarbete mellan landsting och universitet är en framgångsfaktor som vi ska gå vidare med för att ge möjlighet för forskare att kombinera forskning med kliniskt arbete. Den modellen gör inte bara att vi kan behålla duktiga forskare, den bidrar dessutom till hög kvalitet inom vården, säger Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting.

– Framför allt ser vi den här utvärderingen som ett kvitto på att vår forskning, trots relativt begränsade förutsättningar håller god kvalitet och att vi har arbetat med rätt saker.

För den vetenskapliga produktionens kvalitet får VLL och Umeå universitet betyget God – hög kvalitet. Panelen menar att Västerbotten på ett bra sätt bidrar till kvaliteten på klinisk forskning i Sverige med många publikationer, men dock en liten andel högt citerade. Man uppmuntrar Västerbotten att stärka sitt internationella samarbete och den kliniska relevansen av publikationerna.

Även i kategorin forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta får landstinget och universitetet betyget God – hög kvalitet. Man anser att Västerbotten presterar mycket bra inom forskningskompetens och kompenserar väl för sina geografiska förutsättningar och sin begränsade befolkningsmängd via regional samverkan med de övriga landstingen i Norra sjukvårdsregionen. Det panelen saknar är att implementering av evidensbaserad praxis behöver ett mer systematiskt angreppssätt.

– Även om vi ännu inte vet exakt vad utvärderingen innebär för Patrik Danielsonresursfördelningen framöver, kan vi utgå ifrån att vi åtminstone inte kommer att tappa så mycket som vi hade kunnat befara om vi hade fallit sämre ut. Om det rentav kan innebära ett litet tillskott återstår att se. Utvärderingen ger oss också värdefull information om våra styrkor och förbättringsområden, säger Patrik Danielson, dekan vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Mer om ALF-avtalet:

ALF-avtalet (Avtal om läkarutbildning och forskning) är ett avtal mellan staten och sju landsting, däribland Västerbottens läns landsting. Avtalet anger förutsättningarna för den utbildning och forskning som genomförs i samverkan mellan universitet och hälso- och sjukvården. Genom ALF-systemet ger staten medel till landstingen som ersättning för klinisk forskning och den verksamhetsförlagda utbildning som behövs för grundutbildningen av läkare. Medlen används i huvudsak till klinisk forskning inom landstingen. På regional nivå regleras samverkan inom ALF-systemet i avtal mellan respektive landsting och universitet, i Norra sjukvårdsregionen dessutom genom hängavtal med Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen.

För mer information, kontakta gärna

Patrik DanielsonDekan, Medicinska fakulteten Umeå universitetTelefon: 090-786 58 93Mobil: 070-336 80 30E-post: patrik.danielson@umu.se
Pressbild på Patrik Danielson för nedladdning. Foto: Mattias Pettersson.

Anders SylvanLandstingsdirektörVästerbottens läns landsting
Telefon: 072-707 72 50

Läs Vetenskapsrådets pressmeddelande

VR:s beslut

VR:s rapport

Foto mikroskopbild: Malin Grönberg.

Redaktör: Ola Nilsson