"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-29

Norrländska hjärtfonden bidrar till ny forskning

NYHET Norrländska Hjärtfonden har vid sitt senaste styrelsemöte beslutat om fördelning av forskningsanslag. 700 000 kr har fördelats till 13 sökande. Flera av dem som beviljats anslag finns vid Umeå universitet.

Ulf Näslund, universitetslektor och överläkare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, berättar att de bästa ansökningarna får anslag. Bedömningen sker av en granskningsgrupp bestående av professorer och docenter, erfarna med denna typ av granskningar och ett system som överensstämmer med kriterier som används vid bedömningar i universitetets sammanhang och nationella anslagsgivare såsom meriter hos de sökande, relevans, genomförbarhet, finansieringsplan, projektplan.

– Vi lyfter gärna fram yngre lovande forskare, doktorander, som ännu inte kan konkurrera i nationella sammanhang som vetenskapsrådet prioriteras. Därför är en lokal fond mycket viktig, där det också finns personkännedom, så att man vet att det blir genomfört, säger Ulf Näslund.

– Allt arbete görs ideellt i fonden, avbränningarna är därför minimala och insamlade medel har hög verkningsgrad.

Beviljade anslag 2015:

Christer Grönlund, docent vid medicinsk teknik, Umeå universitet, får 100 000 kr för utveckling av metoder med ultraljud för att karaktärisera åderförkalkningsförändringar, framför allt s k plaque. Denna utveckling av ultraljudstekniken är mycket viktig för fortsatt förbättring av behandlingsmetoder både förebyggande och för patienter med genomgången hjärtinfarkt och stroke.

Karin Olsson, sjuksköterska och verksamhetsutvecklare, Hjärtcentrum i Umeå, får 100 000 kr för forskning där symptom, funktionsförmåga och patientupplevd nytta följs upp för patienter som har genomgått s k kateterburen implantation av hjärtklaffprotes vid svår förträngning i aortaklaffen, aortastenos. Behandlingsmetoden är relativt ny och forskning kring den patientupplevda nyttan är angelägen att få fram inom ett område där utvecklingen går mycket snabbt.

Doktor Bartosz Grzymala-Lubanski i Sundsvall får 100 000 kr för att genomföra en stor och viktig studie kring vilken nivå av blodförtunning som är mest lämplig för patienter som har mekanisk hjärtklaffprotes. Studien bygger på en mycket stor nationell databas/register.

Camilla Sandberg, sjukgymnast vid Hjärtcentrum i Umeå, får 75 000 kr för forskning kring medfödda hjärtfel hos vuxna och fysisk aktivitet, träning och prestationsförmåga.

Nina Smulter, sjuksköterska, får 50 000 kr för forskning kring delirium, förvirringstillstånd efter hjärtkirurgi.

Patrik Wennberg, adjungerad lektor vid Umeå universitet och allmänläkare i Skellefteå får 50 000 kr för studie kring det sårbara hjärtat – betydelsen av fysisk aktivitet för plötslig hjärtdöd. 

Anders Holmgren, överläkare,  får 75 000 kr för forskning kring klaffkirurgi vid aortastenos.

Redaktör: Per Melander