"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-13

Norrlänningar har en stark gemensam identitet

NYHET Att vara norrlänning är en lika stark identitet som att vara norrbottning, västerbottning, jämte eller västernorrlänning. Men mellan länsborna finns också betydande skillnader, inte minst i frågan om att bilda storregioner. Det visar en ny rapport från forskare vid de tre nordligaste universiteten.

Mellan 70 och 80 procent av de boende i norra Sverige ser sig som norrlänningar, enligt en undersökning bland ett urval boende i de fyra nordligaste länen. Studien är utförd av en grupp forskare från Umeå universitet, Luleå Tekniska universitet och Mittuniversitetet.

Forskningsresultaten är intressanta för ett flertal politiska frågeställningar, bland annat de framtida planerna på en ny regionindelning med betydligt färre län än dagens 21.
– Den norrländska identiteten är sannolikt en viktig förutsättning om vi ska bygga mer sammanhållna, välfungerande och slagkraftiga regioner i norra Sverige, säger projektets ledare, professor Anders Lidström.

Synen på bildandet av större regioner skiljer sig dock åt mellan länen. Norrbottningarna är mest skeptiska till sådana tankar, medan västerbottningarna är relativt ointresserade av frågan.

Undersökningen tyder även i andra avseenden på skillnader mellan norrlänningarna. Inlands- och fjällbor är tydligt pessimistiska när det gäller den egna kommunens framtid. I de större kommunerna har medborgarna större förtroende för demokratin och politikerna än i de mindre kommunerna.

Men trots stora avstånd finns alltså en stark norrländsk identitet bland de som bor i de nordligaste länen.
– Denna identitet kan användas offensivt för att marknadsföra Norrland gentemot resten av Sverige och världen, säger Anders Lidström.

Resultaten publiceras i dag i rapporten Ett delat Norrland – på väg mot regioner? Undersökningen har genomförts bland ett urval boende i de fyra nordligaste länen och bygger på svar från 3 200 norrlänningar. Projektet har finansierats av landstingen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland men forskarna svarar självständigt för upplägg, analyser och slutsatser. Sammantaget skapar resultaten en bra grund för att kunna diskutera om norra Sverige kan regionaliseras och hur regional utveckling kan åstadkommas.

Rapporten i sin helhet finns på:
http://www.pol.umu.se/digitalAssets/92/92722_regionboken2012.pdf

Boken presenteras vid tre samtidiga pressträffar i Luleå, Umeå och Sundsvall idag tisdag den 13 mars kl 11.00:

Luleå: Professor Nils-Gustav Lundgren presenterar rapporten på Luleå tekniska universitet, Sal A108, A1. Ingång Alfahusets bottenvåning. Nils-Gustav Lundgren kan också nås på telefon 020-49 19 54 eller 070-33 44 518.

Umeå: Professor Anders Lidström presenterar rapporten på Umeå universitet, Samhällsvetarhuset, entré Handelshögskolan, lokal: Ansvaret (bottenvåningen). Anders Lidström kan också nås på telefon 090-786 61 81 eller 070-691 32 99.

Sundsvall: Professor Lars Nord presenterar rapporten i R 320, Campus Åkroken, Mittuniversitetet. Lars Nord kan också nås på telefon 060-14 86 25 eller 070-550 93 33.

Redaktör: Karin Wikman