"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-03

Norrlänningar nöjda med demokratin

NYHET De flesta norrlänningar anser att demokratin fungerar bra i den egna kommunen och i landet i stort. Men medborgarna i de fyra nordligaste länen är ändå mer missbelåtna än människor i Väst- och Sydsverige.

Det visar nya resultat från undersökningen ”Medborgare i norr 2008”, som utförs av forskare vid Umeå universitet, Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet.

– Skillnaden mellan Norrland och andra delar av landet är intressant men inte så lätt att förklara, säger Katarina Eriksson vid Umeå universitet, som ansvarat för demokratistudien. Kanske är detta ett uttryck för en mer kritisk hållning bland norrlänningar i allmänhet.

Resultat från studien visar också att fjällbor är påtagligt mer kritiska till hur demokratin fungerar jämfört med dem som bor vid kusten.

Dessutom finns det stora skillnader i uppfattningar om hur demokratin sköts i det egna landstinget. Medan 64 procent av västerbottningarna är nöjda med demokratin, är det bara 46 procent av norrbottningarna som är det. Motsvarande siffror är 54 procent i Västernorrland och 55 procent i Jämtland.

– Att det finns olikheter i synen på demokratin inom landstingen är också intressant, och kan möjligtvis förklaras av enskilda händelser inom landstingen, menar Katarina Eriksson.

Enkäten ”Medborgare i norr 2008” har besvarats av drygt 2 500 medborgare i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland. Projektet Norrländsk regionstudie 2008 finansieras av de fyra nordligaste landstingen, och genomförs av en forskargrupp vid de tre nordligaste universiteten.

Läs hela rapporten

Kontaktinformation:

Katarina Eriksson Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, Telefon: 090-786 95 43
E-post: katarina.eriksson@pol.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall