"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-29

Norrlänningars syn på större regioner ska studeras

NYHET Landstingsstyrelsen i Västerbotten har beslutat att anslå 325 000 kronor i år för en vetenskaplig studie om vad medborgarna tycker om regionbildningen i Norrland. Forskningsprojektet leds av Anders Lidström vid Umeå universitet.

Medborgarstudien ska belysa olika aspekter av politik, utvecklingsförutsättningar och samhällsliv i norra Sverige med särskild relevans för den nordliga regionbildningen.
– En studie av det här slaget ger oss välbehövligt stöd och underlag i det fortsatta arbetet med att bilda en norrlandsregion, men även sedan den är etablerad kan studien bidra till att vi kan undvika flera av de blindskär och misstag som tidigare regionbildningar råkat ut för, det är bra om man kan undvika att begå kända misstag, säger Erik Bergkvist, ordförande i nämnden för regional utveckling.

Ett slumpmässigt urval om 4 000 medborgare inom Region Norra Sverige får svara på en enkät om:

  • Demokrati, beslutskapacitet och inflytande
  • Kultur och identitet
  • Hälso- och sjukvården
  • Det norrländska näringslivet och den regionala utvecklingspolitiken
  • Kommunerna i regionen
  • Norrland i Europa

Dessutom görs en separat studie av regionbildningsprocessen i norra Sverige.

Den planerade enkätundersökningen genomförs 2008 och 2009, samtidigt med de liknande undersökningar som SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför i Västra Götaland och Skåne. Studien genomförs av Umeå universitet i samarbete med universitetet i Luleå och Mittuniversitetet.

För mer information, kontakta:

Anders Lidström, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, tel: 070-691 32 99 e-post: anders.lidstrom@pol.umu.se

Erik Bergkvist, ordförande nämnden för regional utveckling, Västerbottens läns landsting, tel: 070-618 68 55

Sofie Edberg, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting, tel: 070-349 72 40

Redaktör: Camilla Nilsson