"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-21

NorrSam nordligt nätverk för doktorander

NYHET NorrSam är ett nordligt nätverk för doktorander, "unga" forskare och studenter med intresse för samiska frågor.

Nätverket arrangerar seminarier, lunchmöten och träffar där samiskrelaterad forskning står i fokus. Under hösten 2011 har nätverket bjudit in Rebecka Lawrence (25 oktober) och Lars Norberg "Udtja Lasse" (10 november) för diskussioner kring etik och politik i relation till samiska frågor. Är du intresserad? Kontakta info@cesam.umu.se för mer information.