"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-08

Norsk forskarskola inom utbildningsvetenskap besökte Umeå

NYHET Förra veckan besökte doktorander från Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) Umeå universitet för att byta kunskaper och skapa kontakter med universitetets egna doktorander inom det utbildningsvetenskapliga området.

Ett tjugotal kollegor hemmahörande vid olika högskolor och universitet i Norge mottogs av ett förväntansfullt forskargäng från Umeå, varav de flesta doktorander i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU).

Första gången

På programmet stod föreläsningar och textseminarier, där det gavs tillfälle för doktoranderna att i grupp diskutera varandras avhandlingsarbete. Men det fanns även tid för sociala aktiviteter och umgänge.
– Det är första gången vi träffas och vi hoppas att mötet kan bli en vitamininjektion för doktoranderna från båda forskarskolorna, berättar Carina Rönnqvist, en av de ansvariga för forskarskolan vid Umeå Universitet.

Knyta kontakter för framtiden

De doktorander som deltog i internatet kommer från olika ämnesområden och forskartraditioner, men de har ett gemensamt; de har alla ett utbildningsvetenskapligt perspektiv i sin forskning. Många arbetar med skolrelaterade ämnen med forskningsområden som professionalism i skolan, identitetsskapande i skolan och barns språkutveckling.
– Internatverksamheten är en del av FU:s internationaliseringskoncept och ger doktoranderna möjlighet att knyta viktiga kontakter med utländska forskare med liknande forskningsintressen.

Skapa ny forskningsmiljö

Carina Rönnqvist menar att FU fyller en miljöskapande funktion vid Umeå Universitet. Utbildningsvetenskaplig forskning omfattar hela universitetens bredd, från humanistiska till naturvetenskapliga ämnen. Många forskare är ensamma på sin institution eller enhet om att ha ett utbildningsvetenskapligt perspektiv i sin forskning. Därför behövs andra forum för att etablera forskningskontakter på det egna universitetet.
– Genom forskarskolans kurser och aktiviteter, som internatet med den norska forskarskolan, blir det möjligt för doktorander att träffa andra som forskar inom området, och därigenom få inblick i hur forskare från olika discipliner tänker och arbetar.

-------------------

Trine Ørbæk, Norges idrettshøgskole

Vad forskar du om?Danskomposition som kunskap. Det handlar om idrottslärarstudenters erfarenhet av att arbeta med skapande dans. Jag vill ta reda på värdet av att använda skapande dans under idrottslektioner.
Vad har du fått ut av dagarna?
Det har varit bra att få diskutera olika frågor i grupp. Det har det inte bara handlat om att presentera sin forskning utan vi har fört en dialog om varandras arbeten. Man får ny kunskap och hjälp att komma vidare i sin forskning när man hör andras tankar.


Erik Sigurdson, institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet

Vad forskar du om?
Jag tittar på slöjdämnet ur ett genusperspektiv. Det handlar om hur elever gör kön i slöjdsalen. Området är ganska obeforskat. Slöjdmiljön skiljer sig lite från andra ämnens, och där finns många kontraster att studera. Ett exempel är det fysiska miljön där syslöjd ofta ses som kvinnligt och träslöjd som manligt. Enligt läroplanen ska lärare jobba med jämställdhet i skolan. Min forskning kan förhoppningsvis ge dem lite kunskap på vägen.

Kommer du att hålla kontakten med någon från den norska forskarskolan?
Ja, absolut! Jag kommer att hålla kontakten med alla som var med i min diskussionsgrupp. Vi har samma problemställning och kommer att ha stor nytta av varandra i vårt framtida arbete.

Läs mer om Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området

Redaktör: Eva Stoianov