"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-03-30

Norska museireformen ingen nyhet

NYHET En ny avhandling från Umeå universitet visar att norska Stortingets radikala reform av landets lokala och regionala museer inte är så nytänkande som det har framhållits.

I dagens museinorge är lokala och regionala museer flest till antalet, och har tillsammans statliga bidrag på över 700 miljoner norska kronor varje år.

Under de senaste sex åren har dessa museer varit föremål för en omfattande reform, initierad av norska staten. Landets många små museienheter ska samlas i ett antal större, helst bara en enhet i varje län. Genom den radikala omstruktureringen menar Stortinget att museernas inriktningar ska stärkas.

– Reformen har presenterats som något radikalt nytt i den statliga museipolitiken. Min avhandling visar istället att det finns långa traditioner bakom tonvikten på ny struktur och stärkt vetenskaplig verksamhet, säger museolog Lise Emilie Fosmo Talleraas.

I avhandlingen går Fosmo Talleraas igenom de förändringar som den norska staten har gjort under 1900-talet, och visar att struktur och principer för fördelning av museernas funktioner, tillsammans medolika initiativ för kompetensutveckling, till och med kan sägas vara grundpelarna i den statliga norska museipolitiken.

Lokala/regionala museer och den statliga politiken i förhållande till dessa är ett sällan undersökt tema i forskningen om den norska kulturpolitikens historia. Avhandlingen representerar med andra ord ett viktigt tillskott till forskningsområdet.

Läs den e-publicerade avhandlingen.

Fredagen den 3 april kl 13.00 försvarar Lise Emilie Fosmo Talleraas, institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, sindoktorsavhandling i museologi med titeln Et uregjerlig mangfold? Lokale og regionale museer som saksfelt i norsk kulturpolitikk 1900 - cirka 1970.

Disputationen äger rum i hörsal E, humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är Svante Beckman, professor vid institutionen förstudier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet.

Lise Emilie Fosmo Talleraas är verksam som museichef vid Nord-Jarlsbergmuseene i Vestfold, Norge.

För ytterligare information eller intervju, kontakta henne gärna på tel: 0047-91-13 29 02, 0047-91-11 55 07 eller via e-post.

Redaktör: Helena Vejbrink