"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-09-29

Norskt studentutbyte på kursen Genusvetenskap: Makt och kön A

NYHET Under två dagar i mitten av september fick Umeå centrum för genusstudier och studenterna på Genusvetenskap: Makt och kön A besök av 17 norska studenter och två lärare på motsvarande kurs, från Norges arktiske universitet i Tromsö. Under besöket fick deltagarna bland annat träffa forskare och lärare i Genusvetenskap vid Umeå universitet, länsstyrelsens sakkunniga i jämställdhet, Umeå kommuns jämställdhetsstrateg samt ordförande för Expertrådet Våld, Västerbottens läns landsting.

Utbytet med Tromsö ingår i ett långsiktigt samarbete med temat ”Det könade arktiska landskapet – komparativa studier av jämställdhet, genus och hållbarhet i nordliga rum”. Det innefattar både utbildning och forskning. Syftet är att mötas och utbyta erfarenheter och på så sätt stärka både utbildnings- och forskningsverksamheten.
Under besöket fick de svenska och norska studenterna och lärarna bland annat träffa Umeå kommuns jämställdhetsstrateg Linda Gustafsson, som i en busstur genom Umeå berättade om ”det könade landskapet” och om jämställdhetsarbetet inom kommunen.
- Det har varit två väldigt givande dagar. Alla är väldigt nöjda, säger Linda Sandberg som är studierektor på Umeå centrum för genusstudier och en av arrangörerna.