"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-22

Nu är nya Humanisthuset invigt

NYHET Det 42 år gamla Humanisthuset har vuxit med 580 kvadratmeter och byggts om för att bättre fungera som mötesplats och för att ge nya pedagogiska möjligheter. Invigningen av det nya Humanisthuset ägde rum den 20 oktober.

Invigning av Humanisthuset på den nya scenen, med rektor Lena Gustafsson; Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus; Per-Olof Erixon, dekan samt Andreas Wilemoll, humanistiska sektionen.

– Det här överstiger mina förväntningar. Studenterna sitter redan här och har intagit rummet, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.Hon berättar att ny- och ombyggnationerna av Humanisthuset är en del av en större satsning som Umeå universitet gör på fysiska, interaktiva miljöer. Det handlar om att skapa attraktiva mötesplatser som är anpassade efter en modern pedagogik som bjuder in till diskussion.
– Rummet är en väldigt viktig del i den pedagogiska verksamheten. Här finns nu en flexibilitet där det går att variera mellan stora och små studiegrupper. Vi har också helt nya tekniska möjligheter. Nu vidtar arbetet med att utveckla själva pedagogiken, säger Per-Olof Erixon, dekan vid den humanistiska fakulteten.

Befintliga element används på nytt sätt

Jens Hoff, arktitekt vid Sweco, och Olov Bergström, projektledare från Akademiska Hus, vid pressvisningen .

På utsidan av byggnaden finns en stor tegelportal som fångar blicken och leder besökaren mot en ny och större entré. Insprängt i fasaden som vetter mot Universitetsbiblioteket finns glastegel, som släpper in ljus samtidigt som det skapar ett naturligt solskydd. Den nya fasaden liknar den ursprungliga och är i gult tegel.
– Tanken har varit att ta upp befintliga element men att använda dem på ett nytt sätt, säger Jens Hoff, ansvarig arkitekt från Sweco.

Ett nytt vardagsrum

Från entrén leder en trappa upp mot kafédelen där studenter både kan äta och studera. Till vänster om kaféet har de gamla klassrummen slagits ut för att skapa plats åt det nya vardagsrummet – en stor och öppen yta. Här samlas studenter för att grupparbeta och studera, i lokalen finns också gott om uttag för att ladda datorer och mobiltelefoner – ett önskemål från studenterna.

Vid vardagsrummet finns även nya undervisningslokaler och grupprum med modern teknik. Studenter som behöver arbeta mer ostört kan boka grupprummen eller söka sig en trappa ner, där det finns lite mer avskilda studieplatser.
– Studenterna lägger mycket tid här och det är därför viktigt att det är en bra miljö, säger Jens Hoff.

Explosionsartade möjligheter

Andreas Wilemoll, ordförande för humsek, klippte bandet då Humanisthuset invigdes.Till vänster: Per-Olof Erixon, dekan, humanistiska fakulteten.

Andreas Wilemoll, ordförande för humanistiska sektionen, berättar att många studenter tidigare upplevt Humanisthuset som instängt. Men nu är intrycken omvända, ryktet om husets förträfflighet har börjat sprida sig till andra studentgrupper.
– Jag ser också explosionsartade möjligheter för andra aktiviteter, till exempel populärvetenskapliga kvällsföreläsningar och arrangemang av Kultur på campus, säger han.

Kultur på campus bjöd på en konsert med Nina "Nino" Ramsby.

Konsert med Nina Ramsby

Vid invigningen den 20 oktober fanns Kultur på campus på plats och bjöd på en konsert med Nina ”Nino” Ramsby, som framförde visor och poesi i det fullsatta vardagsrummet.

Foto: Mattias Pettersson och Per Melander

Redaktör: Karin Wikman