"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-05-05

Nu finns nya Indiko ute på nätet

NYHET Demografiska databasen (DDB) på Umeå universitet har nu släppt en ny version av Indiko, ett sökverktyg som gör det möjligt att leta i gamla kyrkoböcker via internet. Indiko består just nu av 66 församlingar från 1700- och 1800-talet, men fler kommer att bli registrerade.

De flesta av församlingarna är länkade vilket betyder att man genom de noteringar som finns i kyrkböckerna kan följa en individ genom livet. Från födseln, genom sjukdomar, husförhör och giftermål fram till döden så länge han eller hon är kvar i församlingen. Det är även möjligt att följa släkter genom flera generationer eftersom individerna har länkats till sina partners, barn och föräldrar och på detta sätt få en tydlig bild av hur det var att leva på den tiden.

I Indiko är det möjligt att söka direkt i de olika källorna som materialet kommer från och att återskapa sidor ur dessa eftersom uppgifterna är presenterade med källhänvisningar. I Indiko finns det över 800 000 individer, 4 miljoner noteringar och fler tillkommer allt eftersom. Den här våren har Indiko också fått en statistik funktion där man bland annat kan ta ut statistik från urval som gjorts i Indiko.
– Indiko ger en unik möjlighet att komma 1800-talets människor inpå livet, säger Sören Edvinsson, docent och forskare på Demografiska databasen.

Indiko är främst framtaget för studier och forskning på universitet och högskolor men självklart har personer som är intresserade av släktforskning också nytta av det. Även skolor kan använda sig av Indiko eftersom lärare och elever på detta sätt kan studera hur människor levde förr i tiden. Den nya statistikmodulen ger eleverna en möjlighet att undersöka och ta fram en mängd uppgifter som exempelvis antal födda, antal döda, yrkesfördelning, vigselålder vilket de sedan kan presentera i tabeller och diagram.

Som student kan man få ett två månaders gratisabonnemang, vilket ger dem tillgång till ett mycket intressant material för att skriva uppsatser och elevarbeten. Indiko är det enda verktyg i Sverige med länkat material, vilket gör det unikt och ger möjlighet till helt andra typer av analys än vad som tidigare kunnats göras på historiska material.

Uppgifter om bland annat abonnemangsavgifter finns på demografiska databasens hemsida: www.ddb.umu.se där det även finns en gratisversion av Indiko med några av församlingarna utlagda. Utifrån de digitaliserade kyrkböckerna har det forskats om till exempel läskunnighet, genetiska sjukdomar, flyttningsmönster, hälsa, brottslighet, fosterbarn, kusingiften, smittkoppor, amerikaflyttare och förnamnsfrekvenser.

Studenter inom historia, humaniora och medicin är bara några exempel på sådana som kan använda sig av detta redskap för att skriva uppsatser och forska.

För mer information, kontakta:

Docent Sören Edvinsson, Demografiska databasen, Umeå universitet Tel: 090/ 786 60 40 E-post: Soren.Edvinsson@ddb.umu.se Text: Anna Sjöström

Redaktör: Anna-Karin Boström