"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-01-29

Nu finns tjänsten DMPonline för datahanteringsplaner

NYHET Alla forskare vid Umeå universitet kan nu börja använda DMPonline - en tjänst för datahanteringsplaner som tillhandahålls av Digital Curation Center och används av många universitet i Europa och världen över. Umeå universitetsbibliotek prenumererar på tjänsten och har anpassat det digitala stödverktyget för hantering av datahanteringsplaner till Umeå universitet.

Allt fler forskningsfinansiärer har börjat ställa krav på att forskare ska använda datahanteringsplaner, till exempel Vetenskapsrådet och Formas. Umeå universitets mall för datahanteringsplaner utgår från en svensk översättning av Science Europes krav för basfrågorna, delvis omarbetat av SUHF och Vetenskapsrådet. Svensk Nationell Datatjänst har gjort i ordning en checklista som ligger till grund för de administrativa uppgifterna som krävs för ett forskningsprojekt.

Syftet med mallen för datahanteringsplaner är att den ska passa för forskningsprojekt vid Umeå universitet som producerar, samlar in eller behandlar forskningsdata i någon form. Thomas Kieselbach som är samordnare för forskningsdata vid Umeå universitetsbibliotek poängterar:

- Datahanteringsplaner är inte tänkt att vara ett moment som ökar den byråkratiska bördan för forskare, utan ett verktyg som underlättar hantering och bevarande av forskningsdata både i ett kort och långt tidsperspektiv. Det är en del i en förändringsprocess för hantering av forskningsdata som pågår både i Sverige och i många andra länder världen över. Grundtanken är att forskare i alla discipliner ska tillgängliggöra sina forskningsdata från offentligt finansierade projekt så långt det rimligen är möjligt.

Efter att en forskare vid Umeå universitet gjort ett konto i DMPonline så sker sedan en koppling till Umeå universitet, vilket medför att inloggning via Umu-id därefter kan göras. Inne i DMPonline finns vägledning över hur mallen ska fyllas i.

Några av fördelarna med att använda DMPonline för att skriva sin datahanteringsplan:

  • Att man får vägledning direkt i verktyget när man ska fylla i datahanteringsplanen/mallen
  • Att man direkt i verktyget lätt kan ladda ned den ifyllda datahanteringsplanen i olika format (PDF, Word, HTML, osv.)
  • Att man lätt kan bjuda in kollegor/projektmedlemmar till att läsa, redigera eller administrera planen utifrån vilken accessnivå man tilldelat dem via DMPonline.

 

För mer information och kontakt