"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-25

Nu förlängs projektet som ska ge fler lärare

NYHET Fler än hundra kurser har tagits fram sedan starten och drygt tusen studenter har slutfört någon av kurserna. Nu förlängs det nationella projektet Fler vägar in i läraryrket som samordnas av Lärarhögskolan.

Text: Ulrika Bergfors

– Syftet är att skapa mer ändamålsenliga och effektiva vägar till en lärar- eller förskollärarexamen, och Fler vägar in utgör en liten men viktig pusselbit i att motverka lärarbristen, säger projektledaren Axel Bennhage som jobbar vid Lärarhögskolans kansli.

De flesta som hör av sig till oss är i 40-årsåldern eller äldre. Gemensamt är att de har begränsade möjligheter till heltidsstudier.

Fler vägar in i läraryrket startade hösten 2018 mot bakgrund av bristen på utbildade lärare som ett samarbete mellan sju lärosäten. Lärarhögskolan vid Umeå universitet samordnar projektet. Regeringen har nu beslutat att förlänga projektet till och med år 2022.

Passar personer mitt i livet

Fler vägar in erbjuder kortare fristående kurser med relevans för läraryrket. Hittills har fler än 100 kurser utvecklats. Upplägget är flexibelt och passar därför extra bra för personer som befinner sig mitt i livet. Kurserna ges på deltid och distans vilket gör det möjligt för studenterna att bo kvar på sin hemort och fortsätta arbeta parallellt med studierna.

– De flesta som söker kurserna är i 40-årsåldern eller äldre. Gemensamt är att de har begränsade möjligheter att studera via det ordinarie programutbudet med heltidsstudier vid ett campus. Ofta efterfrågas ett individuellt anpassat upplägg med kurser som ges helt eller delvis på distans med något lägre studietakt för att det ska gå att få ihop med eventuellt arbete och familjesituation. I praktiken ser vi också att vi har en del behöriga lärare som väljer att läsa kurserna för att utöka sina behörigheter, eller för att helt enkelt kompetensutveckla sig själva, säger Axel Bennhage.

Kurserna banar väg till lärarprogram

– Vi vill underlätta för studenterna att senare kunna söka något av de kompletterande lärarprogram som finns, exempelvis Vidareutbildning av lärare (VAL) eller Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Tanken är att studenterna ska kunna tillgodoräkna sig kurserna i dessa program, menar Axel Bennhage.

Kurserna passar alltså för den som behöver komplettera behörighet för att kunna söka en sådan utbildning. Men kurserna vänder sig också till dem som känner sig ovana vid akademiska studier och vill börja känna sig för med en kortare kurs.

Kurserna finns listade på webbplatsen Lärarutbildning.nu.

Individuell vägledning en viktig del

– En viktig del i upplägget är att erbjuda kvalificerad vägledning kring olika vägar till en lärarutbildning vilket har varit mycket uppskattat och något som många saknat sedan tidigare. Hittills har omkring 5 000 personer fått individuell vägledning inom ramen för Fler vägar in, förklarar Axel Bennhage.

En annan viktig del av projektet är att utveckla metoder för bedömning och validering av yrkeserfarenheter, så kallad reell kompetens. Bland annat har lärosätena gemensamt utvecklat en varaktig och lärosätesgemensam modell för validering av personer med lång erfarenhet från arbete i fritidshem.

Som ett led i arbetet med validering så kommer en kompetensutvecklande kurs för universitetslärare på 7,5 hp förhoppningsvis att ges av Linköpings universitet under vårterminen 2023. 

Nöjda studenter

Drygt 1 000 studenter har slutfört någon kurs via Fler vägar in, varav cirka 100 vid Umeå universitet. Hur väl har då projektet bidragit till att råda bot på lärarbristen?

– I många avseenden är det svårt att redan nu utvärdera effekterna av våra aktiviteter, men vi vet att många som har läst en eller flera Fler vägar in-kurser därefter har sökt sig vidare till någon form av lärar- eller förskollärarutbildning, eller har för avsikt att göra det i framtiden. Utifrån det så tycks vår pusselbit ha bidragit på sitt lilla vis.

– En utvärdering visar också att kurserna med sitt flexibla upplägg har varit uppskattade av de allra flesta, kanske just för att många är mitt i livet och har många andra aktiviteter som det ska pusslas med, säger Axel Bennhage.

Värdefulla insikter för framtiden

Projektet har också gett värdefulla insikter att ha med sig in i framtiden.

– Jag tror att flera lärosäten kommer ha nytta av erfarenheterna kring bedömning av reell kompetens och hur man kan arbeta i nationella eller regionala expertgrupper. Värdefulla erfarenheter kring kursutveckling kommer nog också kunna spilla över på det som görs inom den reguljära verksamheten.

– Och så hoppas vi förstås att några program på sikt får en liten boost i antalet sökande, nu när fler har tagit sina första konkreta steg mot läraryrket, avslutar Axel Bennhage.

Fakta: Lärarbristen i Sverige

I Sverige fattas idag 24 000 utbildade lärare. Därtill fattas 2 400 förskollärare och 5 700 lärare i fritidshem. Störst är bristen på yrkeslärare och ämneslärare i årskurs 7–9. Av de lärare som arbetar i skolan idag är 28 procent obehöriga, det vill säga saknar lärarexamen. Per år behöver i genomsnitt 10 200 nya lärare utexamineras för att täcka behovet.

År 2035 förväntas det fattas 12 000 utbildade lärare och förskollärare. Prognosen i Skolverkets senaste prognos från 2021 ser något bättre ut än tidigare prognos från 2019. Det beror främst på mindre barn- och elevkullar än i den förra prognosen.

Källa: Skolverkets lärarprognos 2021

Fakta: Fler vägar in i läraryrket

Fler vägar in i läraryrket är ett nationellt projekt som startades år 2018 på uppdrag av regeringen mot bakgrund av den rådande lärarbristen. Lärarhögskolan vid Umeå universitet leder arbetet. Övriga lärosäten som ingår är Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet och Stockholms universitet.

Fler vägar in i läraryrket handlar om att skapa mer ändamålsenliga och effektiva vägar till en lärar- eller förskollärarexamen genom utveckling av kurser och metoder för bedömning och validering av reell kompetens.

Läs mer om Fler vägar in på Lärarutbildning.nu.