"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-07

Nu granskas universitetet: ”Viktigt att belysa de här frågorna”

NYHET På vilket sätt arbetar Umeå universitet för att vara en trygg arbets- och studieplats för medarbetare och studenter? Det har den oberoende utredaren Karin Röding fått i uppdrag att granska fram till slutet av mars. – Det är bra och viktigt att belysa de här frågorna, säger hon.

Text: Johanna Fredriksson

Umeå universitets vision är att ha en inkluderande kultur där jämställdhet, mångfald och lika villkor är självklara värden. Vid Umeå universitet råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Läs Umeå universitets vision.

Trots detta har det nyligen uppmärksammats fall vid Umeå universitet som inte rimmar med visionen. Av den anledningen ansåg universitetsledningen att krafttag bör tas för att skapa en tryggare arbets- och studieplats. En del i det arbetet är uppdra åt en extern, oberoende utredare att granska universitetets hantering av misskötsamhet. Utredningen ska vara framåtsyftande och inte ompröva tidigare fattade beslut i personärenden.

Granskaren är Karin Röding och hon har precis klivit på sitt uppdrag.
– Jag tycker att det är väldigt lovvärt att Umeå universitets rektor har tagit det här initiativet. Jag har pratat med styrelseordföranden som också ser fram emot att få en belysning av de här frågorna, säger hon.

Stor erfarenhet av högskolan

Karin Röding har en lång och gedigen bakgrund i det svenska högskolesystemet. Några av hennes meriter är mångårig erfarenhet av ledande positioner inom flera olika universitet och högskolor i Sverige, arbete som departementsråd och statssekreterare vid utbildningsdepartementet samt generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet, UHR. Sedan hösten 2020 har hon utfört olika sorters utredningsuppdrag inom högskolesektorn.

Själva sakfrågan i uppdraget är svår och har många bottnar.

Under Karin Rödings tid som generaldirektör fick UHR ett regeringsuppdrag efter Metoo som gick ut på att göra en studie av universitets och högskolors arbete mot sexuella trakasserier.
Den rapporteringen var färdig 2019.

Läs resultatet av studien.

– När rapporten var klar var jag på olika ställen i högskolevärlden och presenterade resultaten, säger Karin Röding.
– Själva sakfrågan i uppdraget är svår och har många bottnar. Jag läste in mig på sakfrågan när UHR hade regeringsuppdraget och känner mig därför trygg med att ta mig an det här uppdraget för Umeå universitet, säger hon.

Gör intervjuer och granskar dokument

Under februari och mars kommer Karin Röding att titta på universitetets nuvarande strukturer och systematiska arbete när det gäller kränkande särbehandling, hantering av misskötsamhet, trakasserier eller sexuella trakasserier. Hon kommer bland annat att granska styrdokument och göra många intervjuer.

Vilka kommer bli intervjuade?
– Dekaner, de som är underställda rektor, ett urval av prefekter, studentkår, doktorander, företrädare för lika villkor, huvudarbetsmiljöombud och naturligtvis en del i universitetsförvaltningen, som kommunikationschef och personalchef bland annat.

Vad kommer intervjuerna att handla om?
– Jag kommer att fråga hur ni jobbar med de här frågorna, om det finns några insatser som behöver stärkas. Frågeställningen är rätt snarlik men frågorna anpassas till det uppdrag som den jag intervjuar har.

De som ska intervjuas är redan eller kommer att bli kontaktade i förväg.
– Det ska inte vara någon överraskning för någon. Framför allt är det viktigt för mig att de får tillgång till mina frågeställningar några dagar i förväg så att de är medvetna om vad det hela handlar om.
– Jag hoppas att intervjuerna leder till bra diskussioner så att jag får mycket "food for thoughts", säger Karin Röding.

Men rapporten är inte slutet, den är ett led i vår långsiktiga strävan i att förbättra och förstärka arbetet för att uppnå vår vision för lika villkor.

När underlaget är inhämtat ska Karin Röding göra analyser och skriva en slutrapport. Därefter kommer rapporten att kommuniceras till ledningsråd, medarbetare och studenter.

– Men rapporten är inte slutet, den är ett led i vår långsiktiga strävan i att förbättra och förstärka arbetet för att uppnå vår vision för lika villkor. Vi hoppas att den ska kunna ge oss vägledning i hur vi bäst ska arbeta för att fortsatt vara en trygg arbets- och studieplats, säger Heidi Hansson, vicerektor med särskilt ansvar för likavillkorsfrågor vid Umeå universitet.