"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-29

Nu produceras Socialvetenskaplig tidskrift i Umeå

NYHET ”Föräldraskap och Internet” och ”Utanförskapelsen” är två av artiklarna i det nya numret av Socialvetenskaplig tidskrift, som utkommit i dagarna. Detta är det första numret från den nya redaktionen vid Umeå universitet.

I tidskriften publiceras vetenskapliga artiklar, debattinlägg, bokrecensioner och andra nyheter inom det sociala forskningsfältet. Huvudmålgruppen är forskare och andra intresserade av området, såsom exempelvis personal vid kommuner, landsting och statlig verksamhet.

I det aktuella numret (nr 2/2010) diskuteras hur internet blivit den nya mötesplatsen och informationsvägen för dagens föräldrar. Författarna till artikeln "Föräldraskap och Internet" menar till och med att internet spelar en stor roll redan i planeringen av föräldraskapet. Barn ska komma vid rätt tidpunkt i förhållande till andra aktiviteter, som skolstart och möjlighet att få dagisplats.

En annan artikel handlar om hur begreppet utanförskap användes istället för underklass i förra valrörelsen. Att tillhöra underklassen, liksom att befinna sig i ett utanförskap, är att leva med en risk för att hamna i sociala problem; missbruk, passivitet och bidragsberoende. Men är utanförskapet helt enkelt bara ett sätt att beskriva arbetslösheten och vad som kan hända i dess spår? Och är innanförskapet, att ha ett heltidsarbete, alltid oproblematiskt?

Socialvetenskaplig tidskrift kommer ut med fyra nummer per år, och ges ut av Forsa (Förbundet för forskning i socialt arbete) med stöd av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Författare är forskare vid olika universitet och högskolor i landet, och avsikten är att redaktionen ska cirkulera mellan de större universitetsorterna.

Från och med januari 2010 är Stina Johansson ansvarig utgivare, Stefan Sjöström redaktör och Carina Markström redaktionssekreterare. Samtliga finns vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

För mer information, kontakta:

Stefan Sjöström,institutionen för socialt arbete,Umeå universitet,Telefon: 090-786 7797
E-post: stefan.sjostrom@socw.umu.se

Mer information om Socialvetenskaplig tidskrift

Redaktör: Camilla Bergvall