"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-17

Nu ska det bli enklare att källsortera på campus

NYHET För många är det i dag en självklarhet att kunna källsortera sina sopor och därmed bidra till en mer hållbar miljö. Inte bara hemma, utan även på arbetet eller studieplatsen. Lokalförsörjningsenheten och Universitetsservice driver därför nu ett projekt för att utveckla källsorteringen vid Umeå universitet.

– En stark drivkraft i det här projektet är studenternas engagemang i frågan, berättar universitetets miljösamordnare Åsa Bäckström.

Steg ett är källsortering på de allmänna ytorna

Projektets första del handlar om att förbättra möjligheten för studenter, anställda och besökare att källsortera på de publika ytorna på campus.

I oktober ska kärl för papper, pant och brännbart avfall testas i Lindellhallen och i Norra Beteendevetarhuset.     – Det är viktigt att hitta en lösning som håller över tid och som innebär en neutral eller helst positiv effekt på alla inblandades arbetsmiljö, berättar Göte Wälitalo som är arbetsledare på Lokalvården.

Nästa steg

Planen är att källsorteringskärl för alla publika ytor ska kunna köpas in vid årsskiftet.    – När vi ser att det här fungerar kan vi sedan gå vidare med andra tjänster och flöden inom källsortering, säger Richard Olsson, chef på Lokalförsörjningsenheten.

Läs mer på
https://www.anstalld.umu.se/arbetsmiljo-och-sakerhet/miljo/miljoarbete-i-praktiken/kallsortering-pa-publika-ytor-/

Redaktör: Frida Fjellström