"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-08-30

Nu startar en unik ridutbildning vid Umeå universitet

NYHET En kvalificerad utbildning i ridkunskap för blivande gymnasielärare startar nu vid Umeå universitet. Utbildningen kommer även att var förlagd till Hippologum - norra Sveriges modernaste ridanläggning.

Sedan länge har det saknats en kvalificerad ridlärarutbildning i norra Sverige. Därför har det under några år pågått ett utvecklingsarbete vid lärarutbildningen i Umeå som gjort det möjligt att nu startar denna nya inriktning – ridkunskap. Lärare vid Umeå universitetet och Umeå Ryttarförening genomför utbildningen tillsammans.

Ansvariga för utbildningen är institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning. Inriktningen omfattar tre terminer och deltagarna studerar bl. a. hästens anatomi/fysiologi/utveckling och beteende, näringslära, sjukvård, stallkunskap, barns utveckling, ridlära, den speciella metodik och pedagogik som följer med att man är tre parter (lärare-elev-häst), ekonomi/kvalitetssäkring samt ledarskap.

De lärarstuderande som följer utbildningen läser dessutom en andra inriktning, som till exempel kan vara biologi eller naturkunskap. Därutöver läser de studerande det allmänna utbildningsområde som alla lärarstuderande genomgår. I dagsläget finns ingen annan relevant ridlärarutbildning för de lärare som undervisar i ridkunskap vid naturbruksgymnasierna.

För mer information om ridlärarutbildningen, kontakta:

Anna-Karin Berg
Tel 070-389 66 19

Redaktör: Carina Dahlberg