"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-28

Nutritionsforskning på nionde plats bland världens publikationer

NYHET Göran Hallmans, professor, enheten för biobanksforskning vid Umeå universitet, placerar sig på nionde plats bland världens publikationer inom nutritionsforskning.

En viktig förklaring till detta är publikationsvolymen från det så kallade EPIC-projektet, som är ett stort europeiskt biobanksprojekt där Umeå universitet har haft en framträdande roll med en planeringsöverenskommelse redan 1991.

1986 bildades den Medicinska biobanken av Göran Hallmans vid Umeå universitet, först finansierad av den lokala cancerforskningsfonden i Umeå och snart även av Västerbottens läns landsting. Avsikten var att i samband med hälsoprojektet ”Västerbottensprojektet” samla in blodprover som var representativa för befolkningen.

Det stora vetenskapliga genombrottet kom när Joakim Dillner början av 1990-talet kunde påvisa förhållandet mellan papillomvirusinfektion och cervixcancer.

Medicinska biobanken är numer ett världskänt begrepp. Det som i början var en ifrågasatt process ses idag som en självklar del i arbetet med att prospektivt möjliggöra utredning av folksjukdomar vad gäller ärftlig risk, exponering för miljöfaktorer och hur sjukdomar utvecklas.

Det värdefulla arbete som professor Hallmans har lagt ner på biobanken ligger bakom att hans namn nu placerar sig på nionde plats bland världens publikationer inom nutritionsforskning.

Redaktör: Lena Åminne