"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-08-31

Ny ambassadör fungerar som länk mellan skola och didaktikforskning

NYHET NATDID är ett nationellt centrum som stödjer skolutvecklingen genom att sprida forskningsresultat från ämnesdidaktisk forskning inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik till verksamma i skolan. Inledningsvis har organisationen rekryterat fyra ambassadörer och Karolina Broman vid Umeå universitet är en av dem.

Text: Ingrid Söderbergh

– Uppdraget känns både fantastiskt inspirerande och meningsfullt, en chans att bli en länk mellan skola och universitet, säger Karolina Broman, universitetslektor vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik, NATDID, etablerades i oktober 2015 och har sin hemvist vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Nu växer NATDID, både vad gäller antalet personer och den geografiska spridningen, genom så kallade NATDID-ambassadörer. En NATDID-ambassadör är en person som arbetar på uppdrag av NATDID men som har sin placering vid ett annat lärosäte än Linköpings universitet.

Ambassadörerna har nominerats av respektive lärosäte. Umeås ansvarsområde täcker en stor del av landet. Källa: NATDID

 

Ambassadörerna kommer att arbeta med forskningskommunikation och att etablera regionala nätverk.

– Tanken är att skola och forskning ska kunna mötas på lika villkor, inte att universitetens forskning enbart ska presenteras till skolorna utan att NATDIDs två nyckelord ska vara grundstenarna, nämligen dialog och relationer. Jag ser fram mot många spännande möten med lärare och skolledare för att diskutera hur skolans naturvetenskap och teknik kan utvecklas, säger Karolina Broman.

Om NATDID:

NATDIDs huvudidé kring forskningsspridning bygger på kommunikation mellan lärare och skolledare å ena sidan och forskare å den andra sidan. NATDID kan bidra till undervisning på vetenskaplig grund genom att fungera som en länk mellan skola och forskning. Som lärare eller skolledare kan man kontakta din närmsta NATDID-ambassadör för intresseanmälan och utbyte av idéer.
NATDIDS hemsida

För mer information, kontakta gärna:

Karolina Broman, universitetslektor vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Telefon: 090-786 95 81
E-post: karolina.broman@umu.se

Pressbild för nedladdning. Foto: Lars Knutsson