"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-01-31

Ny anställningsform vid Umeå universitet meriterar unga kliniker för forskning

NYHET Medicinska fakulteten vid Umeå universitet inför nu en helt ny form av anställning på mellannivå för att underlätta och påskynda unga läkares och tandläkares meritering till självständiga akademiska forskare.

- Den kliniska forskningen i Sverige håller på att tappa sin internationella tätposition. Ett skäl är att det har saknats en genomtänkt, sammanhållen och attraktiv karriärväg för blivande kliniska forskargruppsledare. En sådan kan vi nu erbjuda i Umeå, säger fakultetens dekanus Anders Bergh.

Det handlar om en kombination av den nya tidsbegränsade anställningsformen ”biträdande universitetslektor” och specialiseringstjänstgöring (ST) för läkare och tandläkare. I en första omgång utlyser universitetet två biträdande lektorat med klinisk koppling, veterligen landets första universitetsanställningar i sitt slag. Avsikten är att den som anställs ska kunna meritera sig som självständig forskare parallellt med det kliniska arbetet för att få specialistexamen. Totalt är anställningen sex år för tandläkare och nio år för läkare. Efteråt finns möjlighet att befordras till universitetslektor/specialistläkare eller universitetslektor/specialisttandläkare. Till de utlysta anställningarna hör ett attraktivt ”startpaket” med forskningsmedel och bidrag för att anställa en doktorand eller postdoktor.

Sedan länge finns anställningar med både kliniskt arbete och forskning för seniora forskare/lärare (professorer och lektorer) – ”förenade anställningar” – och för doktorander i kombination med allmäntjänstgöringen (AT). Däremot har det helt saknats trygga och tydliga kombinationsanställningar däremellan. ST har inte kunnat genomföras som en kombinerad anställning, men den nya konstruktionen gör det nu möjligt: En forskningsaktiv läkare eller tandläkare kan därmed erbjudas en samhållen karriär där klinik och forskning följs åt genom hela yrkeslivet.

Anställningarna som biträdande universitetslektor, i valfritt forskningsämne, får kombineras med ST i valfri specialitet. De är öppna för disputerade läkare eller tandläkare med god vetenskaplig meritering och kliniska kvalifikationer för att tillträda ST. Meningen är att 40-50% av tiden ska ägnas åt forskning, 50 procent åt klinik och upp till 10 procent åt undervisning/pedagogisk meritering.

- Det ger en trygg och tydlig karriärväg även för läkare och tandläkare som väljer forskningsbanan, samtidigt som vi kan föryngra gruppen av självständigt forskande kliniker, kommenterar universitetslektor Patrik Danielson, som själv är forskande läkare och har lett den speciella arbetsgrupp som utformat modellen.

En biträdande universitetslektors forskning behöver inte ligga vid samma institution eller gälla samma ämne som specialistutbildningen. Det är fullt möjligt att exempelvis specialisera sig som narkosläkare och bli självständig forskare i fysiologi.

- Nyckeln är att det bara finns en arbetsgivare, universitetet, medan landstinget köper specialiseringstjänstgöringen, ett arrangemang som har fått klartecken från Socialstyrelsen och som gör tjänsten tryggare för individen, säger Patrik Danielson. En mycket viktig komponent är att löneutvecklingen ska vara densamma som för läkare och tandläkare som arbetar heltid med klinik, så att man inte ska förlora ekonomiskt på att forska, vilket tidigare ofta varit fallet.

Den nya anställningsformen vid unviersitetet kompletteras av landstingets nyligen inrättade anställningar som ”universitets-ST-läkare”. De ska vara anställda av landstinget och kombinera kliniken med 33-50% forskning. Skillnaden är att de biträdande lektorerna har sin tyngdpunkt i akademin med målet att bygga upp och leda en egen forskargrupp medan universitets-ST riktar sig till forskningsaktiva ST-läkare som vill fortsätta med tyngdpunkt i kliniken.

Redan idag finns möjligheten att förena seniora lärar-/forskartjänster också med arbete som sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut m.m. Fakulteten kommer i framtiden att utlysa biträdande universitetslektorat med sådana kombinationer. Det unika i de nu utlysta tjänsterna är att de för första gången kan kombineras med ST.

Se också
utlysning

För mer information, kontakta gärna

dekanus Anders Bergh, Medicinska fakulteten, Umeå universitet tel 090- 785 15 30 mobil 070-609 04 07
e-post anders.bergh@medbio.umu.se

universitetslektor Patrik Danielson, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, enheten för anatomi, tel. 090-786 58 93 mobil 070-336 80 30
e-post patrik.danielson@anatomy.umu.se