"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-02-13

Ny antologi om litteraturundervisning

NYHET Maria Jönsson, biträdande lektor i litteraturvetenskap, och Anders Öhman, professor i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik, är redaktörer för boken "Litteratur och läsning. Litteraturdidaktikens nya möjligheter" som givits ut av Studentlitteratur.

Larmrapporterna om sjunkande läsförståelse har duggat tätt under 2000-talet. Med denna bok vill författarna i stället ta fasta på läsningens möjligheter i vår samtid. Hur kan en meningsfull och lustfylld litteraturundervisning se ut? Vilken roll kan läsningen spela i dagens förändrade medielandskap? Och vad kan vi lära oss av skön­litteraturen själv när det gäller litteraturundervisning? Det är några av de frågor som behandlas i boken. Författarna undersöker vilka roller litteraturen, litteraturundervisningen och den litteratur­di­daktiska forskningen skulle kunna spela i dagens skola och samhälle.

Redaktör: Alf Arvidsson