"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-06-18

Ny avancerad utrustning till UPSC

NYHET Umeå Plant Science Centre (UPSC) får tillsammans med forskare vid medicinska fakulteten 10,6 miljoner kr av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för inköp av ny avancerad masspektrometriutrustning.

– De nya instrumenten innebär att vi kan ta nästa steg i utvecklingen inom metabolomiken, säger en utomordentligt nöjd Thomas Moritz, prefekt vid SLU-delen av UPSC.
Inom metabolomiken försöker man beskriva hur cellernas metabolitprofiler varierar under olika betingelser. Som metaboliter räknas organiska molekyler som till exempel aminosyror, fettsyror och socker. Intresset för metabolomik har de senaste åren ökat, eftersom alltfler forskare ser det som ett effektivt verktyg för att studera grundläggande biologiska frågor. Nu finns möjligheter att identifiera biomarkörer relaterade till exempelvis olika sjukdomar och utvecklingsfaser hos djur och växter. Metoder och strategier kommer nu att utvecklas för att kvantifiera kända metaboliter och även identifiera okända metaboliter.

Flera projekt som kommer att använda dessa metoder beskrevs i ansökan: • cellspecifika metabolit- och hormonprofiler i backtrav (Arabidopsis); • identifiering av blomningsinducerade processer i växter; • analyser av meristematiska celler i Populus (asp) vid invintring och köldhärdning • identifiering av biomarkörer för cancertumörer;
• metabolitprofiler associerade för typ-2 diabetes och neurologiska sjukdomar.

De tre första projekten bedrivs vid UPSC, medan de båda sistnämnda projekten bedrivs vid Umeå universitets medicinska fakultet. De instrument som UPSC kan köpa in för Wallenbergpengarna är dels en LC-ESI/LQT-Orbitrap masspektrometer för metabolitidentifiering, dels en LC-ESI/kvadrupol tandem-masspektrometer för analyser av hormoner och andra signalämnen förekommande i låga halter.
– Instrumenten kommer alltså att vara tillgängliga också för andra forskare än enbart UPSC-forskare, som en del i det som vi brukar kalla ”Wallenberg Konsortium Norrs” (WCN:s). metabolomikplattform. Det här blir en fin ny tillgång för många forskare i Umeå, ja i hela landet, noterar Thomas Moritz.

Masspektrometrilaboratoriet vid UPSC har en unik nationell metabolomikplattform för forskningen. Det startade år 2002 på initiativ av funktionsgenomikavdelningen inom WCN. Omkring 36 000 masspektrometrianalyser för fler än 25 forskargrupper har utförts. Vid sidan av dess servicefunktion har plattformen haft stor betydelse för utvecklandet av avancerade metoder för såväl metabolitanalyser med masspektrometri som dataanalys av metabolitdata.

Huvudsökande var SLU, medsökande Umeå universitet. Vid sidan av Thomas Moritz sökte följande tre forskare vid SLU: Karin Ljung, Rishi Bhalerao och Ove Nilsson.
De sökande från Umeå universitet var Anders Bergh, Stefan Marklund och Helena Edlund.

Redaktör: Karin Wikman