"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-08-29

Ny avhandling om sydsamiskans grammatik

NYHET Beskrivningen av sydsamiskans grammatik får nu ett ordentligt tillskott. Den 29 augusti 2016 försvarar David Kroik, doktorand vid Umeå universitet, sin licentiatavhandling ”Differential Object Marking in South Saami”.

 Avhandlingens djupgående beskrivningar av delar av den sydsamiska grammatiken kommer att bli till nytta för utvecklandet av nya grammatikböcker och nytt läromaterial i språket. Det hjälper både förstaspråkstalare och andraspråkstalare som vill studera sydsamiska. Sydsamiskan är ett av de mindre samiska språken och tillgången till material som beskriver språket är begränsad.

Materialet som ligger till grund för resultaten är baserat på äldre modersmålstalares intuitiva kunskaper om sitt modersmål. Det innebär att det material som presenteras bygger på en typ av intervjuer med äldre talare av sydsamiska från både norsk och svensk sida av Saepmie. 

Avhandlingen är skriven inom ramen för allmän språkvetenskap och beskriver på djupet sydsamiskans direkta objekt, med fokus på ordföljd och kasusform. Förutom att bidra till teoribildningen inom språkvetenskap har avhandlingen ett värde för andra forskningsfält än det teoretiska.

Fenomenet som beskrivs kallas differentiell objektsmarkering och återfinns i många av världens språk, till exempel Turkiska och Persiska. Det innebär att vissa direkta objekt är markerade med en ändelse (som uttrycker ackusativ) medan andra inte är det. Vilka som markeras avgörs av om de är bestämda eller obestämda. Dessutom undersöks var i en mening objekten kan uppträda, vilket också avgörs av en form av bestämdhet. 

Det här är den första språkvetenskapliga avhandling på forskarnivå som fokuserar på sydsamiska sedan 1940-talet.

Redaktör: Magnus Nordström