"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-02-01

Ny baskurs i högskolepedagogik från vårterminen 2020

NYHET UPL lanserar en ny baskurs i högskolepedagogik våren 2020. Den nya baskursen omfattar fem veckor.

De högskolepedagogiska baskurserna vid Umeå universitet består idag av Lärande på högskolan (2,5 veckor) och Undervisning på högskolan (2,5 veckor). Från och med vårterminen 2020 ersätts dessa kurser av EN ny kurs med omfattningen 5 veckor. Nedan följer viktig information om konsekvenserna av förändringen.

Till dig som gått en av de två nuvarande baskurserna

Du som endast gått den ena av våra två baskurser (Lärande på högskolan eller Undervisning på högskolan) har under hösten 2019 möjlighet att komplettera med den andra baskursen för att komma upp i totalt 5 veckors fortbildning i högskolepedagogik. Hösten 2019 kommer Undervisning på högskolan och Lärande på högskolan att ges på engelska för att så många som möjligt ska kunna delta.

Anmälan för höstens kurser har öppnat (se länk nedan). Notera att du i anmälan ska ange vilken termin du påbörjade den andra av våra två baskurser.

Till dig som påbörjat men inte avslutat en baskurs

Om du påbörjat men inte avslutat en eller båda av de nuvarande baskurserna, Lärande på högskolan eller Undervisning på högskolan, bör du kontakta kursansvarig snarast för att beredas möjlighet att komplettera och avsluta din påbörjade kurs senast hösten 2019.

Kursansvarig för Undervisning på högskolan ht 2019: Lars Larsson

Kursansvarig för Lärande på högskolan ht 2019: Katarina Winka

Till dig som inte gått någon av baskurserna men vill påbörja en baskurs redan i höst

Om du inte gått någon av de ovan nämnda baskurserna men vill anmäla dig till en kurs i höst hänvisar vi dig till den nätbaserade kursen Undervisning och lärande på högskolan som startar den 24 oktober 2019. Kursen omfattar 5 veckors arbete och sträcker sig till april 2020.

Ett annat alternativ är att avvakta och anmäla dig till den nya campusbaserade baskursen om 5 veckor som startar vårterminen 2020.

Länkar till kurssidor

Läs mer om Lärande på högskolan och anmäl dig 

Läs mer om Undervisning på högskolan och anmäl dig 

Läs mer om nätkursen Undervisning och lärande på högskolan och anmäl dig