"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-08-25

Ny bevakningsrapport: Kritik mot standardiserade program för bedömning i förskolan

NYHET I den senaste bevakningsrapporten från RECEUM, författad av Carina Hjelmér, behandlas forskning om dokumentation och bedömning i förskolan.

Dokumentation och bedömning i förskolan ökar i Sverige, liksom i många andra länder. En mängd former, ibland grundade i motstridiga perspektiv, används parallellt. Carina Hjelmér har åt Skolverket sammanställt aktuell forskning om några olika dokumentations- och bedömningsformer som förekommer i förskolan. I sammanställningen behandlas också vilka teoretiska perspektiv forskarna menar att de grundar sig på och om de tolkar dem vara förenliga med intentioner i nationell policy eller inte.
Detta är den andra bevakningsrapporten som skrivs av forskare i forskningsmiljön RECEUM, Research in Early Childhood Education, Umeå University, som finns vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV). Både RECEUM och bevakningsuppdraget leds av professor Karin Sporre
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap bevakar aktuell forskning om förskolan, på uppdrag av Skolverket. Målet med bevakningen är att öka kunskapen om forskning bland dem som arbetar i förskolan så att forskningsresultat kan omsättas i praktiken.
RECEUM:s rapporter om aktuell forskning rörande förskolan publiceras av Skolverket och är fritt tillgängliga för den som vill ta del av dem.
Läs andra rapporten, av Carina Hjelmér
Läs första rapporten, av Kenneth EkströmLäs mer om RECEUM
Läs Skolvekrets presentation av förskoleforskning

Redaktör: Camilla Hällgren