"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-28

Ny bildteknik visar utveckling av typ 1-diabetes

NYHET En tredimensionell kartläggning av den autoimmuna process som leder till typ 1-diabetes presenteras nu av en grupp Umeåforskare i Diabetes, den ledande vetenskapliga tidskriften på området.

Diabetes förekommer idag hos ca 30 miljoner människor i Europa. Hormonet insulin som behövs för att reglera blodsockerhalterna i vår kropp produceras av bukspottkörteln. Dess insulinproducerande celler är organiserade i tusentals utspridda smågrupper, de s.k. Langerhanska öarna. Vid den autoimmuna formen av diabetes, typ 1-diabetes (tidigare kallad barn- och ungdomsdiabetes), angrips och förstörs de insulinproducerande cellerna av kroppens eget immunsystem, vilket på sikt leder till total brist på insulin.

Att kunna studera mängden och utbredningen av de insulinproducerande cellerna innebär flera tekniska utmaningar. Den här studien, ledd av universitetslektor Ulf Ahlgren vid Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM) och professor Dan Holmberg vid Köpenhamns Universitet samt Inst. för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, ger ny kunskap med hjälp av optisk projektionstomografi (OPT), en avbildningsteknik som bygger på synligt ljus.

I artikeln presenteras tredimensionella bilder av bukspottkörteln som i en djurmodell visar nedbrytningen av insulincellerma vid typ1-diabetes och dynamiken i förloppet när de autoimmuna cellerna invaderar bukspottkörteln. Genom att för första gången i helorgansanalyser kombinera rumsmässig och kvantitativ information visar forskarna att de ”stora” öarna centralt i bukspottkörteln är mer motståndskraftiga mot den autoimmuna attacken medan de mer perifera öarna bryts ner först. Forskarnas data tyder på att de mer motståndskraftiga öarna också har en tillväxtförmåga som kan kompensera för attacken.

Forskarna räknar med att deras rön, förutom de nya insikterna, också kommer att vara ett verktyg för att avgöra hur genetiska och miljömässiga faktorer bidrar till diabetesutvecklingen, men oockså för att utvärdera effekten av olika behandlingar.

Övriga författare till artikeln är Tomas Alanentalo och Andreas Hörnblad vid UCMM, Sofia Mayans, Åsa Larefalk och Anna-Karin Nilsson vid Inst. för medicinsk biovetenskap, samtliga vid Umeå universitet, samt James Sharpe vid Center for Genomic Regulation, Barcelona, Spanien.

För mer information, kontakta Ulf Ahlgren
e-post ulf.ahlgren@ucmm.umu.se
tel. 090-785 44 34
mobil 070-220 92 28

eller Dan Holmberg
e-post dho@life.ku.dk
mobil 070-6341689

Bilden är en optisk projektionstomografisk avbildning av de autoimmuna cellernas utbredning i bukspottkörteln hos en mus som håller på att utveckla typ 1-diabetes. Insulincellerna i de Langerhanska öarna har färgats röda och de autoimmuna cellerna (T-celler) gröna.

Referens
Alanentalo et al. Quantification and 3-D imaging of the insulitis-induced destruction of β-cells in murine Type 1 Diabetes Diabetes 2010 [Published online before print April 14, 2010, doi: 10.2337/db09-140]
Artikel